Opgesloten

De Heer is werkelijk opgestaan! Ook dit jaar hebben we het Paasfeest gevierd. Kortjakje keek naar onze eigen samenkomst en geeft er haar kijk op.

Fijn dat je kijkt

‘Hoi, goed dat je kijkt naar deze Paasviering’ -zo verwelkomde de spreker ons als kijkers thuis. En meteen liet hij erop volgen: ‘De Heer is werkelijk opgestaan!’. Met die blije mededeling begroet(t)en de gelovigen elkaar vroeger en nu.

In je huis opgesloten, afgesloten van anderen

Misschien is het nu wel een perfecte tijd om je in te leven in de leerlingen, die – waarschijnlijk wel op een kortere onderlinge afstand dan 1,5 meter, maar toch – zich van de mensen om hen heen hadden afgesloten. Na Jezus’ kruisdood durfden zij misschien de straat amper op. Vertwijfeld, verward, bang? Maar Jezus laat hen niet zitten. Hij breekt dwars door barrières heen om bij Zijn leerlingen te komen!

Jezus begrijpt hun situatie en gevoelens. Je kunt dit in het bijzonder zien bij de manier waarop Hij met – de eerst óngelovige – Thomas omgaat. De opgestane Heer zoekt je op en brengt je vrede op een plek waar misschien onrust is. Jij zit waarschijnlijk ook veelal binnen. Jezus laat je niet zitten!

De preek ging over véél meer dat dit. Heb je de preek nog niet gezien of gehoord? Doe dit dan alsnog. Want er wordt ook ingegaan op de opdracht die Jezus geeft, om erop uit te gaan. Hoe zou jij dat kunnen doen? En wát moet je dan doen? Kán ik dat wel, vraag je je misschien af. Reden te meer om de Paasdienst nog even terug te kijken. Simpel te vinden via de preken-pagina op de website van de Christengemeente: www.christengemeente.nl/preken/.

Pasen is het altijd

Vind je het raar om een week na Pasen nog terug te kijken? Nou, ik vind het juist raar op dat niet te doen. Het Koningschap van Jezus is toen toch voor altíjd gevestigd? Vergeet het niet: ‘De Heer is werkelijk opgestaan!’

Daarom konden we na de preek ook meezingen:

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.

Blessings,
Kortjakje