Oog voor de enkeling

Temidden van massa-bekeringen vind je in het Bijbelboek Handelingen ook een verhaal van Gods aandacht voor een enkeling. Kortjakje voelt zich daardoor ook gezien. En ook als het gaat over zieke, gehandicapte mensen, weet zij zich opgemerkt door de God Die oog heeft voor jouw en mijn persoonlijkheid en omstandigheden.

Eunuch (Handelingen 8)

Moeilijk woord is dat: ‘eunuch’. Een gecastreerde man, lichtte de spreker toe. Oudere vertalingen spreken van een ‘ontmande’. Maar we mogen aannemen dat het iemand was die min of meer alleen door het leven ging en geen nageslacht zou hebben. In de Bijbel worden zulke mensen niet over het hoofd gezien. Hoe is dat eigenlijk in onze gemeente? Zo vroeg Kortjakje zich even af, bij de preek die tijdens de doopdienst werd gehouden. Het ging over iemand uit Ethiopië/Nubië/Sudan … God zal het weten. Ja, want God had oog voor die man die in een zekere eenzaamheid zijn weg ging. God had aandacht voor hem. En stuurde de diaken Filippus op hem af. Filippus mocht aan die man uitleg geven bij het Bijbelgedeelte dat hij las. En dat leidt tot de doop van die eunuch uit dat verre land. Ja, God heeft aandacht, ook voor wie misschien een beetje anders is dan anderen! Dat houd ik vast.

Eten met arme sloebers

Een week later ging de preek over Lucas 14:1-24. Wat een boeiende geschiedenis is dat! Jezus strijkt zijn gastheer en disgenoten stevig tegen de haren in. Jezus vraagt zich af waarom er geen arbeidsongeschikten (die waren in die tijd zo armlastig als wat) bij de maaltijd zijn uitgenodigd. Als je mensen uitnodigt, denk dan vooral aan hen die jou niet – of niet zo gemakkelijk – kunnen terugvragen.
Wij mensen zijn zo vaak gericht op mensen uit ons eigen kringetje. God kijkt verder! Laten we van Hem leren, ook in dit opzicht!

  • Ik ben benieuwd bij wie ik binnenkort te eten word gevraagd.
  • En als ik bij het Bijbellezen iets niet begrijp, dan vraag ik God of Hij ook mij iemand op mijn pad stuurt om me te helpen.

Blessings,
Kortjakje