Onder invloed

Opgepast mensen, Kortjakje is onder invloed! En ze geeft het dit keer zelf toe.

Invloed

Ik hoop dat niemand het van mij verwacht had, maar ik ben heel vaak onder invloed. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik het eerste punt uit de preek van afgelopen zondag hoorde. De spreker vroeg ons of we denken dat we zélf bepalen hoe we ons leven leven. Denk je dat je onafhankelijk bent?

Ik moet toegeven dat ik nogal eens onder invloed ben. Ik was er de hele preek mee bezig. Hoe groot is de invloed van de nieuwsmedia die ik dagelijks op me af laat komen? Hoe groot is de invloed van mijn tante met haar – soms wat hysterisch aandoende – verhalen? Door wie of wat word jij beïnvloed? Door je matties op je werk bijvoorbeeld? Of door een “opinie- en duidingsprogramma” (dit schijnt het nieuwste van het nieuwste te zijn bij een bepaalde omroep waarvoor ik geen reclame wens te maken)?

De spreker riep op tot bewust zijn: via allerlei kanalen kun je onder invloed komen. Onder wiens invloed wil jij komen?

‘Kwade dag’

De preek ging trouwens over Efeziërs 6:10-20. Na het punt over ‘Invloed’, ging het over die prachtige brief aan de gemeente in Efeze. Ja, als je daarin begint te lezen kom je heel wat bemoedigingen tegen!. En het derde en laatste punt van de preek ging over Gods wapens. Die moet je leren hanteren vóórdat ‘de kwade dag’ aanbreekt. De spreker wilde ons vanuit de Efezebrief laten zien dat God ons Zíjn wapens ter beschikking stelt, opdat we stevig staan als het – vaak op onverwachte momenten – moeilijk wordt in ons leven. Luister de preek en/of lees het Bijbelgedeelte nog maar eens goed door. Doe het biddend, dan vind je vast wel dingen waarop je (beter) kunt oefenen in je leven.

Blessings,
Kortjakje