Onder de indruk

Kortjakje is een echte dierenfreak. Al van jongs af aan speurt zij de grond af naar mieren, spinnen of een slakje. Verbazingwekkend wat er allemaal te zien is in je directe omgeving! In huis was haar papa er alleen niet zo blij mee, want hij probeerde de boel schoon te houden met stofzuiger en dweil. Telkens als Kortjakje dan toch weer een ‘mooi diertje’ had gevonden, ging hij erop af. En dan moest het natuurlijk, onder nauwlettend toezicht van Kortjakje, met alle egards en héél voorzichtig buiten de deur worden gezet.

Hoe bestaat het

De preek van afgelopen zondag was een grote aanjager voor mijn verbeelding. (Even tussen haakjes: Dat ik een groot ‘beeldend vermogen’ heb, is een etiket dat mijn tante op mij heeft geplakt. En ze bedoelt dat niet als compliment. Ze vindt dat ik teveel ‘in mijn hoofd’ zit, en in mijn gedachten overal een ‘plaatje’ bij maak. Maar ja, zo bén ik nu eenmaal.)

Dit keer hielp mijn verbeelding me wel om de preek te volgen. Of vind jij het soms níet bijzonder hoe zo’n miertje eruit ziet? Van een afstandje, als je ze over het terras ziet marcheren, lijken het maar simpele beestjes. Maar als je ze van dichtbij bekijkt … Hoe bestaat het! Geen wonder dat een fotograaf die dergelijke beestjes letterlijk onder de loep nam in God is gaan geloven, zoals de spreker vertelde. Die fijne afstemming tussen alle ledematen en organen, dat kan toch niet toevallig zijn ontstaan? ‘Elk mens kan weten dat God er is’, zei de spreker met verwijzing naar Romeinen 1:19. Mijn opa zei na afloop dat hij nog ergens een boekje moet hebben met de titel ‘Wie denkt moet geloven’. In de preek ging het erover dat je niet op je ervaring moet afgaan om de vraag te beantwoorden of God bestaat. Soms ervaar je nu eenmaal weinig van Hem. Maar met je verstand – óók door God gegeven – kun je het wel weten: God is er.

Eeuwige kracht en goddelijkheid

In het slot van de preek kwamen twee eigenschappen van God aan bod, die volgens Romeinen 1:20 beide in de natuur zichtbaar zijn:

  1. De goddelijkheid van God. Die zie je in de verbazingwekkende groot(s)heid en rijkdom van de schepping.
  2. De eeuwige kracht van God. Hij gaat door met creëren. En eens zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken.

Als je deze dingen ziet, kom je tot de erkenning dat er Iemand moet zijn die groter is dan jij; dat er Iemand bóven je staat. Ja, dan kom je er wel toe om Hem te eren en te danken (Romeinen 1:21)!

Blessings,
Kortjakje