Om te huilen

Kortjakje blijft deze week dicht bij de hoofdlijn van de preek. Voor de verandering is dat wel prettig, vinden wij als redactie.

Bijbellezingen

We begonnen te lezen uit Lucas 13, vers 34-35: ‘ – Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! [De spreker verwees hier naar 2 Kronieken 24:22] Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’

Hierna lazen we Lucas 19, vers 41-44: ‘Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten [De spreker zei dat dit 70 nChr. gebeurde], je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

Huilen

Na deze Bijbellezingen was ik erg benieuwd naar de preek die zou volgen. En als je het mij eerlijk vraagt, die was om te huilen!

1. Jezus

Huilen, ja. Dat deed Jezus. Daar en toen. Gewoon. Gewoon?

Ja, als Mens onder de mensen durfde Hij te huilen. En tegelijk was Hij ook de Zoon van God, want Hij merkte dat de meesten van zijn landgenoten niet naar zijn Vader en niet naar Hem wilden luisteren. En Hij voorzag wat er zou gaan gebeuren. Jeruzalem zou aan haar zelfgekozen lot worden overgelaten. En dan, na een verschrikkelijke strijd ten ondergaan.

En wat dééd Hij? Hij huilde erom. Hij was bewogen!

2. Jij

Jezus is bewogen over de mensheid. De wereld verandert. We leven in een heftige tijd. En als je nu weet dat Jezus terugkomt, ben je daar dan klaar voor? Jij?

Wat heb je nodig om vrede te vinden met God – over je verleden, over wat rechtgezet moet worden? Het volk haalde Jezus in Jeruzalem binnen als een koning. Maar kort daarna joegen ze Hem de dood in. Hun buitenkant was niet hetzelfde als hun binnenkant. Hoe is dat bij jou?

God is bewogen over ons! Het is voor jou beter als je vrede hebt met Hem en met de mensen om je heen.

3. De wereld

Hoe kijkt God naar deze wereld? Vol bewogenheid!

Ben jij, als gelovige, daadwerkelijk een ‘verlengstuk’ van God? Bij jij ‘het licht der wereld’, zoals Jezus zijn leerlingen noemt? Breng jij Gods licht over de mensen die jij ontmoet, de mensen om je heen? De wereld is in nood. De wereld verandert. De politiek en onze veiligheid veranderen. Maar veel mensen zien het niet of willen het niet zien. Men danst en feest. Maak hen wakker!

De problemen in Israël en in Gaza worden niet door mensen opgelost; de wereld heeft God nodig!

Bewogenheid

In de afronding van deze preek werden we indringend opgeroepen om ieder onze plek in te nemen. We zijn als gelovigen heel verschillend, maar ieder kan op haar of zijn eigen plek een licht zijn voor deze wereld. “Zoek aanleidingen om in gesprekken met anderen God ter sprake te brengen”, zei de spreker. Wij mogen een licht zijn. Bewogen door Hem en bewogen voor de wereld. En zo baden we tot slot:  “Vader, geef ons een bewogen hart”!

Blessings,
Kortjakje