OCW

De tante van Kortjakje dacht nog altijd dat OCW de afkorting was voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Daar was destijds die knappe man minister. En vooral zijn stem vond tante prachtig … kom, hoe heette hij ook alweer. O ja, Elco Brinkman! Ooit woonde hij in Hardinxveld-Giessendam. Lang geleden, toen zijn vader hier burgemeester was. Maar de tijden veranderen, en ministeries ook. Afgelopen zondag stond OCW voor iets heel anders.

Filippenzen

Wat is dat toch een bijzondere brief, die Filippenzenbrief. Paulus schreef hem vanuit de gevangenis. Maar het gaat voortdurend over blij zijn. We lazen het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 en dat begint ok al met een oproep om je in de Here te verblijden. Maar de focus in de preek lag bij wat er in de vers 7, waar het gaat over wat Paulus allemaal Om Christus’ Wil achter zich heeft gelaten. Niet wat ík wil of kan doen, maar wat Híj heeft gedaan en doet. Het gaat Om Christus’ Wil. En dan bid ik – als het goed is – ook als vanzelf: “Laat Uw wil gebeuren in mijn leven.” En Paulus weet maar al te goed dat ook het lijden er dan bij hoort. Het gaat om Gods plan voor mijn leven, niet om mijn eigen plannen.

Gevaar

Ik merkte dat dit enige weerstand in me opriep. Ik zou de vervelende dingen maar wat graag uit dat plan van God knippen. Maar de spreker zei dat dit een actueel gevaar is in ons evangelische wereldje. Wij houden niet van ziekte of andere narigheid. Wij willen dat ons leventje leuk, aardig en fijn is. Tja, daar herkende ik mezelf dus wel in. Mag ik dan geen leuke, aardige en fijne dingen wensen? Nou, zo bedoelde hij het nu ook weer niet, denk ik. Maar het gaat er om dat ik scherp voor ogen houd:

  1. om Wie het gaat
  2. dat mijn gedisciplineerde manier van leven (voor zover ik die heb!) geen sikkepit helpt om gered te worden. Mijn kwaliteiten zijn geen voorwaarde vooraf, maar een gevolg van mijn redding.
  3. dat ik de dingen die ik doe moet doen zoals Hij dat wil (Om Christus’ Wil)
  4. dat het leven op Gods manier zelfverloochening kost. (Het gaat niet altijd vanzelf -dat heb ik ook wel gemerkt!) Ik mag leren mijn eigen wil op te geven, prijs te geven.

Onthoud dus: OCW = Om Christus’ Wil

Blessings,
Kortjakje