O, o, o

O, o, o. Kortjakje loopt nog steeds een week achter met haar prekenblog. Hieronder haar beleving van de doopdienst van 10 april jongstleden. Zij heeft beloofd binnen enkele dagen ook de Paaspreek te bespreken. We zullen zien…

Onderdompeling

De spreker zei het niet met zoveel woorden, maar hij wilde ons natuurlijk duidelijk maken dat waar in onze Bijbels het woord ‘dopen’ voorkomt, ook ‘onderdompeling’ zou kunnen staan. Het Griekse ‘baptizo’, zo wist mijn opa, betekent inderdaad ‘onderdompelen’. En het wordt in het Nieuwe Testament steeds voor de waterdoop gebruikt, maar – zoals de spreker in verschillende teksten liet zien – ook voor een ‘lijdensdoop’. Jezus spreekt een aantal malen over de doop die Hij moet ondergaan, als Hij op zijn lijden en sterven duidt. En dat is nog niet het heftigste, vind ik. Hij gebruikt dezelfde woorden als Hij voorzegt dat Jakobus en Johannes óók een lijdensdoop zullen ondergaan. Ook al zal Jezus hen en ieder die in Hem gelooft, onherroepelijk redden van zonde, ziekte en dood! Ook al zal de opstanding, op het moment dat Jezus hierover spreekt, binnen enkele dagen een feit zijn – tóch betekent dit niet dat de leerlingen vanaf dat moment in één groot feest terechtkomen!

(Een beetje een afknapper vond ik het wel, om dit op een doopfeest zo breed uit te meten…)

Onderwerping

De preek ging grotendeels over Jezus’ angstige gebeden in de hof van Getsemane, vlak voordat Hij zou worden gearresteerd om te worden berecht (Matteüs 26:36-46). Jezus sterft bijna van angst, maar onderwerpt Zich aan de wil van God de Vader. O, wat ging dit diep! En ik denk dat dit een beetje de kern van de preek was: in het christelijk geloof is ‘onderwerping’ aan Gods wil cruciaal. Jezus had dit aan zijn leerlingen overigens al geleerd in het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede’ (SV en NBG’51) / ‘Laat Uw wil gedaan worden’ (NBV21).

Overwinning

“In Getsemane is de teerling geworpen”, zei mijn opa. (Hij had dit uit een Engelstalig Bijbelcommentaar waarin staat: “the die has been cast”. Daarvan moest ik even de betekenis in een woordenboek opzoeken. Maar het klopt, denk ik. Jezus overwon aan het kruis en in de opstanding, maar in Getsemene is de richting uitgezet, werd de beslissende knoop doorgehakt. En Hij aanvaardde alle consequenties die hieraan verbonden waren.

Wat een Heer hebben we!

En dan werden er in deze dienst ook nog eens niet drie, niet vier, maar wel vijf mensen ondergedompeld in water. Prachtig!

Blessings,
Kortjakje