Niet te begrijpen vertrouwen

Afgelopen zondag raakte Kortjakje weer helemaal ‘in de ban van God’. Bij Wie ánders kun je terecht als het er echt op aan komt in je leven?

Een spook – o nee, toch niet!

We lazen Matteüs 14:22-33. De geschiedenis van een storm op het meer waarin Jezus niet bij de discipelen aan boord is, maar hen in het donker van de nacht wel tegemoet komt. ‘Een spook!’, denken sommigen. Maar het is de Heer. Wees maar niet bang. Petrus is – als eenmaal duidelijk is dat het Jezus is – helemaal niet bang meer. Hij vraagt Jezus of hij naar Hem toe mag komen … lopend over het water!

Lessen?

De spreker vertelde dat er in preken allerlei verhaaltjes de ronde doen over de lessen die we uit deze geschiedenis zouden kunnen leren. Vaak komt het erop neer dat we als toehoorders worden opgeroepen om ‘net als Petrus’ uit de boot te durven stappen. En niet op de omstandigheden (de hoge golven) te zien, maar op Jezus. Of dat we ‘net als Petrus’ bijzondere dingen aan de Heer mogen vragen. Mijn opa vertelde mij later nog een andere toepassing. Hij had onlangs ergens gelezen dat de les juist zou zijn dat we net als de ándere leerlingen maar beter normaal kunnen doen. We hoeven onszelf niet onnodig in gevaar te brengen.

…Tja, er staat in de Bijbel niet bij wat nu precies de les is die we uit deze geschiedenis kunnen trekken, dus moeten we daar maar voorzichtig mee zijn.

Twijfel

In elk geval gaat het om twijfel. Is het echt Jezus? De leerlingen zijn bang en onzeker.

En eigenlijk ging de preek vooral daar over. Dat je bang en onzeker kunt zijn. Dat je niet weet waar God eigenlijk is. En als je denkt dat Hij er aan komt, kun je ook twijfelen of Hij het wel echt is.

Vertrouwen

Ik zal het verder kort maken. (De preek was langer, maar die kun je zelf terugluisteren of -zien.) De kern van de boodschap was: God is – God is erbij! Begrijpen doen we Hem vaak niet. Denk maar aan de geschiedenis van Abraham, Saraï, Hagar en Ismaël. Wat gebeurt er allemaal? Kunnen we God nog volgen? Is alles te verklaren? Nee, het is denk ik precies zoals ook in een getuigenis na afloop van de preek werd gezegd: “God, ik kan U vaak niet begrijpen, maar ik wil U vertrouwen. Ik vertrouw U”. Een andere optie is er denk ik niet.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje