Naakt

Kortjakje dacht uitsluitsel te krijgen over de jongeman die volgens Marcus’ Evangelie naakt uit Getsemane wegvluchtte, direct na de gevangenneming van Jezus. Maar in plaats daarvan ging de preek vooral over de gepaste schaamte van de mens als die zijn zondigheid bewust wordt.

Spookje spelen?

De preek begon met het lezen van de korte vermelding in Marcus 14:51-52 over een onbekende jonge man. Volgens het Evangelie probeerde hij bij Jezus te blijven toen die in de tuin van Getsemane gevangen werd genomen. Maar toen ook hij werd vastgegrepen vluchtte hij weg. Waarom had die jongen slechts een laken gedragen? Was hij misschien spookje aan het spelen? (Volgens mijn opa komt die uitlegging niet voor in de gerenommeerde Bijbelcommentaren. Waarom niet? Ik vind het een voor de hand liggende gedachte…) Hoe dan ook, als die jongeman dreigt te worden opgepakt, vlucht hij weg en blijft alleen het laken dat hij omhad achter. Het lijkt wel een hagedis die zijn staart prijsgeeft. Ik had gehoopt dat dit mysterie in de preek nu eindelijk eens goed ontrafeld zou worden. Maar helaas.

Naakt voor God

Niet dat het geen zinnige preek was; zoiets zou ik nooit durven beweren! Het was zelfs een heel serieuze preek, ook al werd er – met de medewerking van twee lokale bodybuilders – nog wel wat toneel bij gespeeld. Het ging vooral over de vraag hoe wij ervoor staan als we met ons eigen gedrag en met onze eigen zonden voor God zouden staan. Net zoiets als Adam en Eva nadat zij God ongehoorzaam waren geweest: schaamtevol. In het besef dat je voor Hem niet toonbaar bent. En eigenlijk ook niet voor elkaar. Adam en Eva probeerden dat te verhullen door zich met wat gebladerte te bedekken. Gelukkig had God een betere oplossing. Gelukkig hééft God een betere oplossing! Ook voor jou en mij:

U was dood door uw zonden (…), maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.’ (Kolossenzen 2:13-14)

De spreker zei erbij: “Als je dit weet, en beseft wat het Jezus heeft gekost, dan wíl je niet meer zondigen”.

Blessings,
Kortjakje