Misstap

Kortjakje raakt er vaak door geïmponeerd. Door mensen die zo heel boeiend over de liefde van Jezus vertellen. Maar de liefde van Jezus tonen. Dat is nog wat anders!

Toon mijn liefde

Afgelopen zondag ging de preek over ‘de voetwassing’ (Johannes 13:1-15 en 34-35). We dachten na over Jezus’ houding en motieven. Waardoor liet Hij zich leiden? Waardoor laat ik mij eigenlijk leiden? Ook in lastige omstandigheden? Hoe diep is en hoe lang duurt mijn liefde voor anderen? Jezus was zich diep bewust van zijn positie. En daarbij was Hij (toch) nederig! En ik? Ben ik bereid om voor anderen te buigen of te bukken?

Vervolgens dachten we na over de betekenis van de voetwassing. In letterlijke zin én in geestelijke zin (zie vers 8b). En dan ook de les voor ons: Jezus navolgen, dóen wat Hij deed. Hierdoor zal de wereld zien wie Hij is, zoals in vers 35 staat: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ HH

Bankhangen

Tot dit moment had ik lekker onderuit op de bank gehangen in mijn roze ochtendjas. Lekker bakkie koffie erbij, en een schaaltje met koekjes. Zo nu en dan rekte ik me lekker uit…

Maar nu kreeg ik toch het idee dat het spannend werd. Ja, ik las vers 35 nóg eens. En vroeg me af waardoor nog steeds niet iedereen ziet dat ik een leerling van Jezus ben!

Misstap

Maar het werd nog gekker. Aan het eind – ik weet niet of je toen misschien al was afgehaakt – begon die spreker ineens over het dienen van elkaar óók als er iets aan de relatie met Jezus mankeert! Is dat niet een beetje veel gevraagd? En: heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat je soort van terecht gewezen werd door een broeder of zuster?

Galaten 6:1 zegt: ‘Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen.’ Heb jij wel eens zo’n ‘vermaning’ gekregen? Ja, niet van je ouders – die zullen dat vaak genoeg geprobeerd hebben. Maar toen je al wat ouder was, en iets zei of iets deed dat niet zoveel op Jezus’ manier van doen leek. Ben jij toen wel eens vermaand? En héb jij wel eens iemand vermaand? Hebben we genoeg liefde voor elkaar om aan die Bijbelse opdracht te voldoen? Deze vragen blijven sinds zondag maar door m’n hoofd spoken…

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje