Mijn vriend Jezus

Soms duurt een preek een half uur en had je aan 2 minuten genoeg gehad. Zo vergaat het Kortjakje nogal eens. Hieronder doet zij er weer eens verslag van.

Méér dan Vriend

Is Jezus ‘alleen maar’ een Vriend van je? Stop je Hem als het ware in je binnenzak? Dit bracht de spreker afgelopen zondag naar voren.

Ja, misschien is het goed om te bedenken hoe mensen uit de Bijbel – vaak mensen zoals wij – met de Here God omgingen. En soms zelfs liever niet met Hem omgingen. Dit laatste gold bijvoorbeeld voor het volk van de Israëlieten (Exodus 20:18-21). Zij wilden liever geen direct contact met God. Zij hadden liever dat Mozes het gesprek met Hem aanging.

De spreker wierp de vraag niet op, maar hoe zou God dit gevonden hebben? Stel dat mijn opa iets tegen me zeggen wil. En ik loop dan gauw een eind van hem weg en vraag mijn tante om met opa te praten. Ja, zoiets bedenk ik dan. (Sorry voor het afdwalen van mijn gedachten.) Wat zou mijn opa denken? Dat ik bang voor hem ben, denk ik. Of dat ik hem maar een rare, enge man vind. Of dat ik wel wat beters te doen heb dan naar hém te luisteren.

Eerbied en ontzag, maar geen angst

Wat zou God gedacht hebben over de Israëlieten toen zij de communicatie met God aan Mozes overlieten? Zou Hij blij geweest zijn met zulk ontzag? Ik lees daar niets over, maar de reactie van Mozes is wél opgetekend: < Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor Hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. > (HSV) De spreker zei dat het wel een beetje vreemd kan overkomen dat er staat ‘wees niet bevreesd’ en tegelijk ook dat God wil dat zij met ‘de vreze van God’ vervuld zullen worden.

Mijn opa liet later zien dat Mozes in de NBV21 zegt: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor Hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ En dat is precies zoals de spreker het ook verwoordde: “Vrees God, maar wees niet bang voor Hem”. Nou, best iets om nog even op te kauwen en na te denken hoe ík eigenlijk over de Here God denk en hoe ik Hem bijvoorbeeld aanspreek in mijn gebeden…

Oja, de preek ging over aanbidding!

Blessings,
Kortjakje