Meer Geest, meer eenheid

Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week. En dat belemmert haar wel eens om haar prekenblog te schrijven. Daarom – evenals de vorige keer – over twee preken tegelijk, en bovendien heel kort. Wij hopen dat Kortjakje snel beter is!

De heilige Geest

Ja, we hebben de heilige Geest nodig. Dit kwam eigenlijk in beide preken (26 september en 3 oktober) nadrukkelijk naar voren.

“U maakt ons één, U bracht ons tezamen”

Misschien ken je dit oude lied (Opwekking nr. 194). Mijn tante zong het toen zij de afgelopen weken uit de samenkomst thuiskwam. In beide preken kwam naar voren dat de eenheid onder christenen niet alleen heel belangrijk is, maar ook kenmerkend is voor de christelijke gemeente. In het Johannes-evangelie zegt de Here Jezus zelf: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.” Hoe zouden ongelovige mensen overtuigd kunnen worden wanneer de christenen onderling verdeeld zijn?

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

“Hine ma tov …”

Wij kunnen aan de bouw van Gods koninkrijk meewerken, door onderlinge verschillen over zaken die van ondergeschikt belang zijn, ook werkelijk ondergeschikt te laten zijn. Ik noem maar even een ‘willekeurig voorbeeld’: hoe je moet omgaan met de coronacrisis en wat daarmee samenhangt.

Eenheid. Als je bij Jezus hoort, bén je al één met alle andere mensen die bij Hem horen. Daarnaast is eenheid ook iets van je verstand gebruiken én iets dat de heilige Geest ons geven wil. Die Geest was zo wezenlijk, dat Jezus niet wilde dat zijn discipelen na de opstanding op pad zouden gaan zónder de Geest (Handelingen 1 en 2). En Paulus roept christenen op steeds vervuld te zijn en te worden van de heilige Geest (Efeze 4).

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Ik wil mij bewust uitstrekken naar een nieuwe vervulling met Gods Geest!

Mag ik het daarbij maar weer even laten dit keer?

blessings,
Kortjakje.