Macht, licht, hoop

Kortjakje heeft de hele week lopen zingen: ‘Jezus, is de Morgenster / Jezus, is de Morgenster / Jezus, is de Morgenster / Hij is de stralende Morgenster!’ Wat mooi als een preek zo met je meegaat de hele week door.

Uyuni

De spreker van afgelopen zondag is ooit in Bolivia geweest. En hij had het over een grote zoutvlakte in dat land. Daar had ik nog nooit van gehoord. Thuis zocht ik het op met Google. En jawel: in het zuidwesten van Bolivia ligt de grootste zoutvlakte ter wereld. Deze wordt de Salar Uyuni genoemd. Volgens het wereldwijde web is die zoutvlakte ontstaan nadat een deel van een enorm prehistorisch meer, het Minchinmeer, opdroogde. Maar daar ging de preek niet over. Toch had deze inleiding wel met de preek te maken, want de spreker vertelde dat hij daar op een overweldigende manier de sterrenhemel had gezien. Niks geen lichtvervuiling daar. En hij zei dat tegen de ochtend, als de zon nog net niet is opgekomen, de planeet Venus daar te zien is doordat de zon er op schijnt. Venus weerkaatst dan het zonlicht, en zo kunnen wij iets van de ‘morgenster’ ervaren.

De preek ging over Jezus’ laatste woorden tot Zijn gemeente: ‘Ik ben (…) de stralende morgenster’ (Openbaring 22:16). Jezus wil ook jouw stralende Morgenster zijn:

1.      De Morgenster als beeld van MACHT

Jesaja 14:12-15 -Deze verzen gaan over Babylonië, dat hier een gevallen morgenster wordt genoemd. Uit het beeld is duidelijk dat het beeld van de morgenster hier staat voor macht. In het Bijbelboek Openbaring staan Jezus’ woorden in een context van macht en overwinning. Hij is de overwinnende Morgenster.

Numeri 24:17 -Hier staat dat een ster opkomt uit Jakob, een scepter uit Israël. Bij dit beeld van macht en heerschappij sluit Jezus’ zelfaanduiding als Morgenster aan.

2.      De Morgenster als beeld van LICHT

De spreker zei: “Als je niet omhoog kijkt, kan het zijn dat je die ster niet ziet”. Naar welke ster(ren) kijk jij? Achter welk ‘licht’ ga jij aan? Wie bewonder jij? Is er in jouw leven voldoende tijd en ruimte om het licht van Jezus werkelijk te zien en te ervaren? Laat Advent (de periode voorafgaand aan Kerst) zo’n tijd zijn. Er is zoveel schijnverlichting in ons leven.  Als je je vooral daarop richt, mis je vaak het ware Licht!

Maar – heel bijzonder als je erover nadenkt: dat ware Licht van Jezus straalt toch altijd. Ook al letten wij er niet op en kijken wij er niet naar. De spreker haalde uit een lied de tekst aan: ‘Verborgen aanwezig, deelt U mijn bestaan’. De luister, de heerlijkheid, van Jezus is niet van ons afhankelijk. Hij is er altijd! Is dat niet vertroostend en bemoedigend?

3.      De Morgenster als beeld van HOOP

Al duurt de nacht nóg zo lang en al is het nóg zo donker, … de nacht wordt zeker verdreven! De Morgenster laat weten dat de nieuwe dag in aantocht is. Er komt een einde aan de nacht. ‘De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen’ (Openbaring 21:23-24).

Jezus is in aantocht. De nacht zal absoluut voorbij gaan. Wij zien uit naar het Licht dat Hij brengen zal!

De spreker haalde tot slot Opwekking 678 aan. Maar bij mij begon een andere melodie door mijn hoofd te zingen. Een gouwe ouwe van Elly & Rikkert. En ik kan er niet meer mee stoppen:

Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Hij is de blinkende Morgenster

Zie hem (zie hem)
Stralen (stralen)
Zie hem (zie hem)
Stralen

Blessings,
Kortjakje