Kruis

Soms kan Korjakje heel kortaf zijn. Vandaag bijvoorbeeld!

Eén ding

De spreker van afgelopen zondag was zichtbaar blij met het grote houten kruis dat op ons podium staat. Hij vertelde van een joodse spreker die eens op een bijeenkomst was waar men uit een soort piëteit het kruis juist uit de kerkzaal had verwijderd. De joden die zouden komen, zouden zich daar immers aan kunnen storen? Maar die joodse spreker zei: het kruis staat in het christelijk geloof juist centraal! Dat moeten we niet wegmoffelen. En zo kwam het dat men het kruis toch weer in de grote zaal plaatste…

Centraal

Centraal in het christelijk geloof staat dus het kruis, en voor Messiasbelijdende joden is dat niet anders. Besnijdenis, sjabbat, of wat dan ook mag daar niet tussen komen. Paulus gaat tegen dit soort praktijken en ideeën fel tekeer. (Mijn opa noemde dit tijdens de koffiepraat ‘judaïstische zaken’ en wees mij de straffe taal van Paulus in Galaten 3:1-5.)

Bijbel

Tijdens deze preek werden de volgende Bijbelgedeelten gelezen en/of aangehaald:

  • Galaten 6:11-18
  • 1 Korintiërs 15:3-4
  • 1 Korintiërs 2:2
  • Galaten 5:13 e.v.
  • Galaten 5:24

Blessings,
Kortjakje