Krachtige bijstand

Kortjakje voelt zich niet altijd even stoer en sterk. En om dan te bidden voor mensen als Putin, Erdogan, Assad, mevrouw Kaag … Ja, dan kun je wel krachtige bijstand gebruiken!

Kracht en macht

‘Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht’ lazen we aan het begin van de preek, afgelopen zondag. Je kunt het nalezen in Efeziërs 6:10-20. Wanneer je gaat bidden, is het goed te bedenken hoe machtig God is. Volgens de Openbaring aan Johannes heerst Jezus over de volken. Richt je daarom op Hem en op Zíjn Koninkrijk. Niet voor niets komt dat Koninkrijk tweemaal voor in het ‘Onze Vader’ (dat we aan het begin van de preek met z’n allen hardop hadden gebeden). De spreker wilde hiermee benadrukken dat we moeten uitgaan van wat Gód van belang vindt. Daarom is het ook zo belangrijk dat we leren te zien wat Hij ziet. Vraag daar maar om: “Heer, leer mij kijken met Uw ogen”! Zodat je niet je eigen wensen en plannen vooropstelt, maar de verlangens en de agenda van God. De heilige Geest zal je hierbij helpen.

Leiding

Wil je voorbede doen? Hiervoor kwamen in de preek twee aanwijzingen langs, die ik je niet wil onthouden:

  1. Neem de tijd! Je gedachten moeten tot rust komen om te kunnen horen wat God zegt. Lees er ook de Bijbel bij. Dat helpt je om niet je eigen gedachten, maar die van God te volgen.
  2. Vraag aan God: “Heer, wat vindt U belangrijk? Wat wilt U? Wat is Uw plan?” En neem dan ook de tijd om te luisteren naar God. En als je dan iets van Hem meent te hebben ontvangen, vertrouw dan niet te snel op je eigen gehoor. Praat je er met anderen over, zeg dan niet: “God heeft mij gezegd…”, maar “Ik meen dat God zegt…”.
Praktijk

Wat ik verder mooi vond, is dat we de preek ook meteen een beetje in praktijk konden brengen. Na afloop mocht iedereen in stilte, op z’n eigen stoel, rustig bidden. En aan God vragen: wat vindt U belangrijk? Waarvoor wilt U dat ik zal bidden?

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje