Kracht!

Kortjakje komt erachter dat zij zelf niet zo sterk hoeft te zijn. Vorige week was er een preek over de Kracht en macht van God (Vader, Zoon en bijstand van de heilige Geest) en deze week stond de kracht van de heilige Geest centraal.

30 verschillende dingen

In het Nieuwe Testament komen we wel 30 dingen tegen die de heilige Geest kan doen. Een paar ervan zijn: troosten, overtuigen van zonde, genezen, leven geven. Je komt Hem op heel veel plaatsen in de Bijbel tegen. We lazen afgelopen zondag met elkaar Handelingen 1:4-8.

Ga (nog) niet weg

Als Jezus naar de Vader terugkeert (hemelvaart) heeft Hij belangrijk werk te doen voor Zijn discipelen. Maar, zij moeten daar NIET aan beginnen totdat de heilige Geest gekomen is. De eerste belangrijke opdracht die de discipelen krijgen is dus om te wachten! Dat viel mij zomaar op, in het begin van deze preek. Had ik eigenlijk niet gedacht. Er is voor God altijd zoveel te doen. Dan kun je de neiging hebben om van het één naar het ander te rennen. Maar Jezus zei: eerst WACHTEN op de heilige Geest.

Koning over Israël

Nee, Jezus heeft niet gezegd dat Hij niet terugkomt om het koningschap over Israël op Zich te nemen. Hij kómt terug, maar wanneer? ‘Dat gaat ons niet aan’, om de woorden van de spreker even letterlijk aan te halen. En hij koppelde daaraan vast dat we intussen geen verdeeldheid moeten opkloppen over allerlei dingen. Jezus is Eén met de Vader, en verlangt ernaar dat ook wij onderling één zijn. In Hem zijn we trouwens één!

Grote opdracht

Maar de ‘grote opdracht’ om het evangelie aan iedereen bekend te maken, staat ook. De discipelen zijn ermee begonnen die uit te voeren nadat zij de heilige Geest ontvangen hadden. En voor óns staat die nog steeds. Daarom hebben ook wij nodig met de Geest vervuld te worden en te blijven. Bidden (en vasten) wij net zo vurig als de discipelen dat deden? Tien dagen achter elkaar maar liefst.

Beluister de preek.

Blessings,
Kortjakje