Kortjakje wil bewijs

Ervaar jij ook wel eens ‘verschil in beleving’? Verschil in ‘overtuiging’? Werkt het geloof bij jou anders dan bij anderen? Kortjakje heeft daar ook soms wel last van. Daarom had zij ook echt wat aan de preek van afgelopen zondag.

Interessante film

‘Weet jij nog wat waar is?’ Toen de spreker begon, wankelde ik meteen. ‘Wie wil jij nog vertrouwen? Wat maakt dat we iemand vertrouwen? Vertrouwen we elkaar nog wel?’ … Ja, een preek die met zulke vragen begint, heeft mij meteen bij mijn kladden. (Dit keer althans.) De spreker noemde ook nog een interessante film: ‘Don’t Look Up’. Een dramatische comedy. Of, als je het mij vraagt, een – soms komisch – drama. Over een crisis die de wereld bedreigt en hoe wetenschappers, media en politici daarmee omgaan.

Wat is waar?

Soms weet ik ook niet meer wat ik nu moet geloven. Wil ik eerst zien en dán geloven. Dus ik begrijp die ongelovige Tomas wel. Over hem ging het vaak in de preek. Jezus’ leerlingen verwachtten dat Israël eigenlijk weer een soort heilstaat zou worden. Dat was toch waar de Messias voor zou komen? De leerlingen raakten in dit opzicht waarschijnlijk teleurgesteld. Zeker toen het in hun ogen mis begon te lopen.

En wij? Wat willen wij? Willen wij niet ook een soort ideale wereld? Waarin het allemaal wat beter gaat dan nu? Zeker als we gelovig zijn, verwachten we dat toch van God?

Verschil in beleving

Het was (schijnbaar) echt misgelopen. Maar toen bleek dat Jezus uit de dood was opgestaan! Hij bezocht de leerlingen die bij elkaar gekomen waren. Maar Tomas was daar niet bij. Hoe zal hij zich bij hun blijheid hebben gevoeld? Soms kun je als leerlingen van Jezus een flink verschil in beleving ervaren. Sommigen zijn zo enthousiast. En een ander staat er sceptisch bij.

Kunnen wij omgaan met dit soort verschillen? De één is zo voluit overtuigd. De ander staat er sombertjes bij. Laat zich misschien niet zo gemakkelijk overtuigen.

…Hier verlaat ik het pad van de preek. Die moet je zelf maar vérder beluisteren. Ik denk nog even na over het omgaan met verschillen van opvatting. Van beleving of overtuiging. Ja, ik vond het wel een indringende vraag van de spreker: Hoe gaan we daarmee om? Hoe doe jij dat, als je merkt dat jouw gedachten bij een ander niet landen? Als je je onbegrepen voelt – of jij de ander totaal niet begrijpt?

Ik bedacht: de discipelen moedigden Tomas waarschijnlijk aan om niet in zijn eentje te blijven zitten. In elk geval was hij er een week na die eerste verschijning van Jezus wél bij. Hij bleef opgenomen in de kring van de leerlingen. Ze waren sámen! Amen.

Bekijk de preek of bekijk de hele dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje