Kortjakje schrijft zich lam

Kortjakje kan soms heel punctueel zijn. En zelfs gehoorzaam! Je gelooft het misschien niet, maar lees haar blog van deze week maar eens.

Opdracht

Weet je hoeveel verzen er in Efeze 1 staan? Nou, ik heb al eens met een schuin oog naar het einde van het hoofdstuk gekeken. Het zijn er wel 23 (drieëntwintig)! Over dit hoofdstuk ging de preek van afgelopen zondag. Maar dat was het ergste nog niet. Het ergste was de opdracht die de spreker aan het eind van zijn verhaal aan ons meegaf: “Tel je zegeningen. Neem Efeze 1 en schrijf ze eens op. En houd vol, houd vast.”

In Hem

En nu ben ik dus al de hele week bezig met al mijn zegeningen te tellen … en óp te schrijven. Ik geef toe dat ik niet zo snel schrijf. En ik ben natuurlijk ook midden in de week altijd ziek, maar zondags niet. Dat helpt ook niet mee, want als je ziek bent schiet het schrijven niet erg op.

Maar eerlijk gezegd is me wel opgevallen dat er in Efeze 1 heel vaak staat: ‘In Hem…’, en dan komt daar weer zo’n zegening!

Gelukkig ben ik nu bijna aan het eind van het hoofdstuk gekomen; bij vers 19. Wat dáár staat moet je echt nog even horen. De zin loopt nog een stukje door in vers 20 dus dat krijg je er gedeeltelijk bij:

‘Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Met diezelfde grote macht liet God Christus opstaan uit de dood, en gaf hij hem een plaats in de hemel.’  (Bijbel in Gewone Taal)

Doordat ik mijn zegeningen die in dit hoofdstuk worden genoemd, aan het opschrijven ben moet ik het natuurlijk goed lezen. En als ik dit nou goed tot me laat doordringen dan staat er dus eigenlijk dat Gods kracht die in mij aan het werk is, dezelfde kracht is als die waardoor Jezus uit de dood opstond!

Dacht je soms dat God jou niet kan veranderen? En mij? Er is hoop! Voor iedereen die God toestaat in hem of haar te laten werken!

Blessings,
Kortjakje