Psalmzondag

Kortjakje heeft ons voor de derde keer op rij een blog over de zondagse samenkomst toegestuurd. Tot nu toe lijkt het tamelijk serieus, al zijn bij de aflevering van vandaag wel vraagtekens te plaatsen…

Psalmzondag

Ja, ik weet het: Palmzondag is een week voor Pasen. Maar afgelopen zondag leek het wel Psalmzondag. Al kwam ik er later thuis achter dat het lied waarmee we begonnen en ook eindigden, geen psalm is. ‘Grote God, wij loven U’, wat was dat mooi om samen te zingen! Je vindt het onder andere in het Liedboek voor de Kerken en de zangbundel van Johannes de Heer. Al wijkt de tekst in laatstgenoemde bundel nogal af. Die oude tekst is van de Nederlandse dichteres Hélène Swarth, die het lied uit het Duits vertaalde. Allemaal terug te lezen op www.kerkliedwiki.nl.

De dienst werd geopend door de oudste van dienst. (Ik wilde dit afkorten tot OvD, maar dat kan verwarrend zijn omdat de brandweer die afkorting ook gebruikt voor de Officier van Dienst. En nee, brand was er niet.) Die best wel jong ogende oudste, las al meteen een stukje uit een psalm voor. Ja, die oude liederen van Israël kunnen heel bemoedigend zijn. Bijvoorbeeld als je ’s nachts wakker ligt.

En dan ging ff later de preek over Psalm 121. Dit blijkt een goudmijn voor liefhebbers van statistieken! Het is de 2e bedevaartpsalm uit een serie van 15. De Godsnaam JHWH komt er 5 x in voor. De spreker had ergens 6 bemoedigende aspecten gelezen, die zijn te ontlenen aan het feit dat God Schepper is. En dan waren er 7 zegeningen uit de psalm te destilleren! Wil je al dit moois terugluisteren, dan kan dat op www.christengemeente.nl/preken/. Na de preek zongen we uiteraard Psalm 121 in Opwekkingsversie (nr.640).

Aan het eind van de dienst was er ten slotte een mevrouw die óók al door een psalm was bemoedigd! Hier deed de OvD zijn naam tóch eer aan, door te bidden voor de pijn die door brandwonden was ontstaan.

Mijn persoonlijke conclusie was dat de samenkomst van afgelopen zondag in elk geval voldeed aan Efeze 5:19. Wat dáár staat, mag je zélf opzoeken!

P.S.
Aanstaande zondag een themadienst ‘kerk-school-gezin’. Zie jij er óók de zin van in? Ik heb er zin in!

Blessings,
Kortjakje