Kortjakje is soms wat kriegelig

Kortjakje is soms wat kriegelig over haar tante, maar dat wil niet zeggen dat ze het dan ook perse met haar oneens is.

Fundamenteel in 3 punten

“Het toppunt van degelijkheid”, sprak mijn tante tevreden, afgelopen zondag na de samenkomst. “Een preek in 3 punten, en dan ook nog over de fundaménten van het geloof!” Het leek wel of er normaal gesproken alleen maar wartaal wordt gesproken in de samenkomsten van de christengemeente. Maar ik weet: ach, tante is wel vaker wat overdreven in haar uitingen. En misschien kwam het stiekem ook wel een beetje doordat de spreker zich positief over Andries Knevel had uitgelaten. Als je dát doet, kun je al snel geen kwaad meer doen bij mijn tante.

Andries

Niet dat ik iets tegen Andries heb, hoor. En de spreker haalde een televisiereeks aan die inderdaad het (terug)kijken waard is: Andries en de wetenschappers. Hierin gaat de weledele heer Knevel in gesprek met mensen die in de wereld van de wetenschap carrière hebben gemaakt, en die ook ‘gewoon’ gelovig zijn. Zulke mensen bestaan uiteraard!

Drie punten

Maar terug naar de preek. De spreker zei dat als er geloofsvervolging zou komen in ons land, het van belang is dat je weet wat het fundament van je geloof is. Hij noemde drie punten:

  1. De Persoon van Jezus zelf

Zie Kolossenzen 3:11. Jezus is de vervulling van de Oudtestamentische profetieën. Het is héél bijzonder hoe die stuk voor stuk op Hem van toepassing zijn. En het mooie is dat God Hem uit liefde voor ons naar de wereld stuurde, en dat Hij zijn leven vrijwillig gaf voor jou en voor mij.Hij overwon de dood. “Hij trapte de deur open van de dood naar het leven”, zo zei de spreker. En het mooie is dat Jezus ons nooit zal verlaten (Hebr.13:5). “Als alles in mekaar dondert in je leven …”, ja dat zéi de spreker echt. Zelfs dan, of juist dan, is Hij bij je!

  1. De betrouwbaarheid van de geschriften die de apostelen hebben nagelaten

Met eigen ogen hebben de apostelen Jezus meegemaakt. Door leven, dood en verrijzenis heen. En daarvan getuigen ze op schrift. En daarvoor betaalden ze (vrijwel) allemaal met hun martelaarsdood. Wie zou er willen sterven voor een leugen? Hun getuigenis is waar!

  1. Het getuigenis van de heilige Geest in je hart

‘Wie gelooft … heeft het getuigenis in zich’ (1 Johannes 5:10). Nou, en dat het in de spreker was, was te zien en te horen. Geen speld tussen te krijgen, dacht ik tijdens het lied na de preek.

Blessings,
Kortjakje