Kortjakje is niet succesvol

Kortjakje heeft moed geput uit de preek. Het gaat immers niet om succes, maar om vrucht dragen. Of zij het helemaal goed heeft begrepen, laten we maar in het midden …

Je hoeft niet succesvol te zijn

‘Jezus roept ons nergens op om succesvol te zijn. Ook niet succesvol-christelijk.’ Zoiets zij de spreker afgelopen zondag in het begin van zijn preek. Ik veerde op, want dit kon mij wel eens helemaal uit mijn sombere gedachten op-liften!

Het nut van graankorrels

We lazen Johannes 12:23-25 en 16:7. Een graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Dit is een belangrijke les voor het christelijke leven. Wat is dus het nut van een graankorrel? Dat hij is wat hij is. En dat hij niet krampachtig aan zijn leven vasthoudt, maar zich juist overgeeft om te sterven.

Vervolgens las de spreker ons, als soort tegenhanger, de gelijkenis van ‘de rijke dwaas’ voor uit Lucas 12:16-21. Die dwaas praatte in zichzelf. (Uit ervaring weet ik dat sommige mensen die dit ook doen, niet persé dwaas hoeven te zijn, maar dit terzijde.) Die dwaas zei bij zichzelf: neem rust, eet, drink en neem het ervan (vers 19). Klinkt leuk, maar in de verzen 20 en 21 staat hoe God tegen zo’n – schijnbaar – succesvol leven aankijkt. En dat geeft te denken.

Vrucht dragen

Het gaat in het christenleven om vrucht dragen. Niet om de vraag of je succesvol bent. Dat was de kern van de boodschap. Tjonge, wat werd ik hierdoor bemoedigd! Onlangs is mij namelijk gebleken dat dit blog slechts door anderhalve man en een paardenkop (bij een paard is dat toch een hoofd?) wordt gelezen. Ik ben dus niet echt succesvol. Temeer niet daar ik per lezer door de redactie word uitbetaald.

Maar een vrúcht dat het draagt … dat hou je gewoon niet voor mogelijk! Om de haverklap krijg ik te horen hoe die paar mensen door mijn preekverslag zijn bemoedigd. Hoe het hen helpt om de preek weer in herinnering te roepen. Wat een inspiratie zij er uit halen. Hoe leerzaam mijn stukjes zijn. Dat mijn tante en opa, als ik over hen schrijf, zulke geweldige voorbeelden (negatief of positief – dat wordt er dan niet bij gezegd) voor hen zijn. En ik zelf ben natuurlijk helemáál ‘voorbeeldig’!

Ja, ik ben weer helemaal opgefleurd door deze preek.

Blessings,
Kortjakje