Kortjakje is het licht in de wereld

Als in de preek het woord ‘amen’ valt, laat Kortjakje weleens een zucht horen. Soms is dat om uiting te geven aan de spanning waarmee zij heeft zitten luisteren. Soms is het ook wat platvloerser en klinkt het meer als een licht geïrriteerd “hè, hè, eindelijk…”. Maar dit keer zei de spreker al na vijf minuten “Als ik nu zou zeggen ‘amen’, dan denk ik dat dat voldoende zou zijn voor het komende jaar”…

Jullie

Aan het begin van de preek lazen we uit Efeze 5:8-9 “Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid”. Vervolgens nog Matteüs 5:14-16, waar Jezus Zijn leerlingen aanspreekt met de woorden: “Jullie zijn het licht in de wereld.”

Jij

Hiermee was het thema gegeven. Aansluitend op de Kerstpreek van twee weken eerder. De spreker zei dat Jezus nogal met de deur in huis valt aan het begin van de Bergrede: “Jullie zijn het licht van de wereld”.  Wat vind je daarvan? Neem het nog persoonlijker: “Jij bent het licht in de wereld”. De spreker vond het nogal wat, zo’n uitspraak. De gevolgen zijn ook groot. Het doel van Jezus is dat je zichtbaar bent. Dat is toch de bedoeling van licht. En dat de mensen dan de Vader eer bewijzen – de plek die Hem toekomt als Schepper en Redder van deze wereld.

Amen

Nou, daar moesten we als luisteraars maar eens even goed over nadenken. Dus zei de spreker: “Als ik nu zou zeggen ‘amen’, dan denk ik dat dat voldoende zou zijn voor het komende jaar”…

Blessings,
Kortjakje