Kortjakje is een held

Kortjakje heeft niet zoveel met oorlogvoering, defensie, open dagen van de luchtmacht (met van die enge, gevaarlijke vliegshows). Voor haar ook geen ‘Gezworen kameraden’, ‘Oorlogswinter’ , ‘De tatoeëerder van Auschwitz’, of andere boeken over de oorlog. Niet haar genre.

Toch durft zij te stellen: “ik ben een held”!

Strijd

Weet je wat ik altijd zo fijn vind in de samenkomsten? Als we veel zingen over geliefd zijn en als de spreker om de andere zin zegt dat God van ons en van mij persoonlijk zo héél veel houdt. Dat ik (bijna) het idee krijg dat God toch wel erg heeft geboft met mij. Ja, dat soort gedachten en gevoelens … daar wil ik op zondag wel voor uit mijn warme bedje komen!

Nou, afgelopen zondag verliep dus wel een beetje anders. Het begon er mee dat de spreker ‘de Bijbel van a tot z een oorlogsboek’ noemde. Nou eh, … ja, daar kon ik nog wel overheen komen. Ik dacht althans: ach, de Bijbel gaat toch vooral over dingen die lang geleden gebeurd zijn. Maar de spreker haalde ook nog de Openbaring van Johannes aan, waar in de toekomst nog een grote veldslag (bij Armageddon, dus hopelijk ver van mijn bed?) wordt voorzegd. Echt minder prettig werd het toen bleek dat God ook van gewone gelovige mensen -zoals jij en ik- verwacht dat zij strijdbaar zijn. Daar ging mijn vredige, blije zondag!

Linzen

We lazen over een stoere vechtersbaas in 2 Samuël 23:11-12. Een zekere Samma, een held uit Davids leger, nam het manmoedig op tegen een bende Filistijnen. Die wilden zomaar midden over zijn linzenveldje oprukken met hun tanks en artillerie. Zo zag ik het althans ff voor me, tijdens de preek. En hoewel de overmacht voor een normaal mens veel te groot was, hield hij toch stand. Samma ‘hield stand’! En hier ging de preek vooral over. Over standhouden. Misschien is dit niet jouw sterkste karaktereigenschap. In elk geval niet de mijne. Als het erop aankomt heb ik nogal de neiging om het compromis te zoeken, of helemaal het hoofd in de schoot te werpen.

Overwinning

De spreker wilde ons niet aansporen om het zwaard op te nemen, of met iedereen op de vuist te gaan, geloof ik. Hij behandelde ook een tekstgedeelte uit Efeziërs 6. Daar roept Paulus zijn lezers op stand te houden tegen geestelijke machten. Met hemelse wapens. De overwinning die Jezus aan het kruis al heeft behaald is hierbij ook ónze overwinning. Maar dan moeten we wel zelf opletten dat niemand over ons linzenveldje banjert. En opstaan en standhouden. Bijvoorbeeld als je huwelijk of je gezin bedreigd worden. Heb je werkelijke aandacht voor wat er in de ander omgaat? Ben je aanwezig/beschikbaar? Hierover zei de spreker volgens mij heel zinnige dingen. (En zowel mijn tante als mijn opa bevestigden dit, dus het zal wel kloppen.)

“Ik ben een held”

Ik voel niet zoveel verwantschap met Samma en al die andere helden in de Bijbel. Maar de spreker wist me te bemoedigen met een Bijbeltekst die ik al meteen zondagmiddag heb uitgeprint en boven mijn bed heb gehangen: “de zwakke zegge: ik ben een held” (Joël 3:10). En dat wil ik ook zijn, met God aan mijn zijde en in de overwinning van de Here Jezus!

Blessings,
Kortjakje.