Kortjakje – Fopspeen & Genadejaar

Altijd is Kortjakje ziek 
midden in de week 
maar ’s zondags niet 
Zondags gaat zij naar de kerk … 

Waarschijnlijk ken je dit liedje. Maar ken je ook Kortjakje? Nee? Nou, dat kan gaan veranderen! Kortjakje heeft namelijk contact gezocht met de Christengemeente. Zij wil wat zij op zondag in onze diensten hoort, graag doorvertellen. Zij wil dit ook op papier zetten of in een appje ofzo. En zij denkt dat dit óók interessant kan zijn voor de mensen die er op zondag zelf bij geweest zijn. (Alsof wij zo slecht luisteren, of vergeetachtig zijn. Hoe komt ze erbij!) Maar goed, wij wilden niet moeilijk doen. Dus – bij wijze van proef – krijgt zij de ruimte. Houd je vast!

Fopspeen – preek beluisteren

Hoewel ik dus door-de-week meestal ziek ben, wil ik toch iets doorgeven over oudejaarsavond. Vooral het begin van de preek sprak me erg aan. Misschien omdat ik de tijd van de fopspenen nog maar net ontgroeid ben. Want ja, daar begon de spreker mee. Over een meisje van twee dat eerst één fopspeentje had, maar later wel vier. Voor het geval er eentje ‘buiten boord’ valt. Da’s wel zo veilig. Enige reserve. Kun je rustig slapen. Hoeveel veiligheid bouw ik in? Een extra potje appelmoes in de kelderkast, een extra spaarpotje … Waarin zoek ik mijn veiligheid? En jij? Zie Matteüs 6:19-21.

2020: genadejaar van de Heer – preek beluisteren

Ik ga over naar zondag 5 januari, de eerste preek van dit jaar. Een preek boordevol Bijbelteksten, beginnende bij Lucas 4:18-19. Wanneer Jezus’ openbare optreden begint, leest Hij in de synagoge van Nazareth voor uit de boekrol van Jesaja. Je kunt uit wat Hij las opmaken, dat met Jezus’ komst het ‘genadejaar van de Heer’ is aangebroken. Met Hém is het begonnen! En dit is nog steeds de tijd van die genade, van ál die grote goedheid van God. Daarover staan heel veel beloften in de Bijbel. En die mogen we aanvaarden als (ook) voor ons bedoeld. Ja, dan wordt 2020 een geweldig goed jaar. En de spreker zei: “Je eert God door Hem te vertrouwen voor Zijn goedheid”. En dat kán, …. ook als de omstandigheden misschien níet zo plezierig zijn!

Blessings,
Kortjakje