Kortjakje als tempelzanger

Dat heeft Kortjakje nou altijd al willen worden: tempelzanger! De preek van 19 december heeft deze ambitie nieuwe hoop ingeblazen…

Als God er niet is

Ervaar jij God nog? Is Hij er nog wel? Deze vragen doemen op als je Psalm 85 leest: ‘God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons’ (vs.5). Zo spreekt de psalmdichter. Waarschijnlijk in een context van de ballingschap of kort daarna, zo legde de spreker uit.

Vroeger – ja vroeger, toen had God machtige dingen gedaan. Maar nu? En misschien is dit ook jouw gevoel op dit moment. Psalm 85 leert je dan te bidden: keer tot ons terug – breng ons weer tot leven, Heer!

Aanvankelijk richt de psalmdichter zich tot God in de hoop dat Hij het volk niet zal laten zitten waar het zit. De dichter zingt ook met verwachting. God is toch een God die ons Zijn vrede, Zijn sjaloom toewenst? En de psalmist keert zich naar zijn medemensen om:  ‘Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij (…) trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus’ (vs.10-11).

Tegengif

Wat je ook ziet en meemaakt aan ellende in het leven, de Heer schenkt ons tegengif. We mogen van Hem het goede verwachten. Al is dat nog geen (volledige) werkelijkheid. Het is dus een geloofsuitspraak. Gods Geest helpt ons te verwachten wat Hij ons belooft. Is dat ook niet Advent?

Sjaloom

Gods sjaloom (volmaakte vrede, het écht goede leven) zal zeker komen. Maar wat hebben de mensen om jou heen daar aan? Hébben zij er iets aan dat jij weet hebt van die hoop en verwachting? Zo ervoer ik het slot van de preek. Een beetje als een vermanende aansporing. Ja, en toen kwam bij de spreker het hoge woord eruit: wellicht kun jij voor mensen om je heen de rol van tempelzanger vervullen. Door voor iemand te bidden en hem of haar te bemoedigen. Een schouderklop te geven door iemand ‘sjaloom’ aan te zeggen. Of door voor iemand ‘sjaloom’ te zijn. Zo kun je als het ware Psalm 85 voor die persoon uitleven. Als een voorproefje van de sjaloom die komt.

De rol van tempelzanger vervullen – mooi toch?!

Bekijk de preek of bekijk de hele dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje