Kortjakje aanbidt

“We kunnen een bepaald paradigma hebben van hoe het zou horen”, zei de spreker jongstleden zondag over aanbidding. Nou, zo’n paradinges had Kortjakje in elk geval niet. Zij had géén idee! En nu? Ja, nu wel. Luister maar.

Van welk soort muziek houdt God?

Ik luister graag naar Suzan & Freek. En naar Diggy Dex die zo mooi kan rappen. Vaak heb ik het erover met vrienden en vriendinnen. Ieder heeft zo zijn of haar eigen muzieksmaak. Mijn tante zegt dat we die vaak laten bepalen door ‘de commercie’. Zij kan best gelijk hebben, maar mij maakt dat niet zoveel uit. Ik vraag me alleen wel af welke commercie dan ten grondslag ligt aan háár (afschuwelijke) muzieksmaak.

De spreker van zondag had kennelijk verstand van muziekstijlen die in kerken worden gebruikt. Hij noemde er in elk geval een aantal: onberijmde psalmen, berijmde psalmen, Johannes de Heer, Opwekkingsmuziek, Hillsong, Jesus Culture en Elevation Worship. Minder vaak hoor je in de kerk harde rock of rap, maar die noemde hij ook. En hij vroeg ons: ‘Van welke muziek zou God houden?’ De spreker wilde wel aan ons verklappen welk antwoord hij op deze vraag zelf van God heeft gekregen. “Ik houd”, zo zegt God, “van elk soort muziek die Mijn kinderen vol liefde voor Mij brengen”.

Gelukkig maar. Volgens mij waren de leden van de muziekgroep wel een beetje zenuwachtig geworden. Maar het antwoord viel alles mee. Het repertoire voor ná de preek hoefde niet hals-over-kop te worden weggegooid of ritueel verbrand.

Complimenten maken

De Bijbel stroomt over van lofprijs en aanbidding. We lazen aan het begin van de preek  1 Kronieken 16:4-6 en Psalm 95:1-6. David stelde zangers en muzikanten aan in vaste dienst van de tempel. Er zijn in de psalmen tal van voorbeelden van ‘luid schreeuwen’ en ‘oorverdovend juichen’ voor de Heer, en soms staat dit ook in de vorm van een oproep of bevel aan de gelovigen. Wat dacht je trouwens van Psalm 150? Ook al zo’n krachtig bewijs van Gods voorliefde voor allerlei instrumenten. En daarmee mogen wij God complimenten maken.

Van God houden om Wie Hij is

Aanbidding is van God houden om wie Hij is, niet om wat Hij heeft gedaan, wat Hij doet of wat Hij gaat doen. Zo leerden we deze ochtend verder.

We hoorden ook nog over Paul en Sil (te vinden in Handelingen 16). Die zongen ondanks de beroerde omstandigheden. Verder lazen we – als je snel genoeg was om het allemaal op te zoeken – nog Romeinen 12:12, en 1 Korintiërs 14:15. De spreker noemde verder ook Kolossenzen 3:16 en Efeziërs 5:18-19. Daarbij wist hij ook nog enkele mooie voorbeelden te vertellen over mensen die tijdens een samenkomst ervaren hadden dat je door aanbidding echt in Gods tegenwoordigheid kunt komen, zelfs als je daar zelf nog helemaal niet in geloofde!

Waar woont God?

Aan het eind van de preek las de spreker nog Psalm 123:13. Sion is een ‘verschroeide, verbroken plek’. En juist daar wil God wonen. Via de profeet Jesaja zegt onze God: “Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden”.

Hier gaat het bij aanbidding vooral om, zo concludeerde de spreker. Om een hart dat verbroken is, een hart dat helemaal open staat voor God!

Blessings,
Kortjakje