Koninkrijk van God

Het heeft even geduurd voordat Kortjakje weer wat van zich liet horen. Misschien zat zij er even een beetje doorheen, zoals we dat soms zeggen. Maar: ze laat weer van zich horen! Luister mee…

Keuzestress

Heb jij daar ook zo’n last van? Dat je bijna wordt doodgegooid met al die opbeurende, opbouwende berichten, liederen, Bijbelse meditaties? Dat je langzamerhand bol staat van de keuzestress omdat de online preken van die en die kerk of spreker nóg beter zijn dan de 101 mogelijkheden die je al had? Mijn opa weet daar wel raad mee. Hij kijkt twee keer per dag op z’n smartphone (ja, die hééft ie!). Dat kost hem misschien 20 minuten om dat apparaat te bedienen en 5 minuten om iets ook echt te bekijken. En voor de rest begint en eindigt hij de dag lekker rustig met een dagboekje uit het jaar nul, of een hoofdstuk uit zijn kapot gelezen Bijbel.

Ik ben jaloers op zijn rustige bedachtzaamheid. Vorige week heb ik nog naar een soort kerkdienst op YouTube gekeken, maar ik had de moed niet meer om u daarover te rapporteren. Pas vandaag pak ik de draad weer op, want afgelopen zondag was er weer een dienst uit onze ‘eigen’ kerk.

Johannes 21:15-20

De preek ging over Petrus. Of eigenlijk over het Koninkrijk van God. Want het eerste punt was: Jezus zit op de troon!

Ja, het is goed om daar even bij stil te staan. Juist ook in deze tijd. (Daar zijn die stippeltjes hiervoor voor bedoeld. Sta er ’s even bij stil …

Punt 1. (twee) en 2. (drie)

Punt 1 van (het vervolg van) de preek was de houding van Petrus. Hoewel hij een paar dagen eerder nogal duidelijk afstand van Jezus had genomen, voelt Petrus zich nu veilig bij Jezus. Wat mooi, dat je je bij de Here Jezus veilig kunt voelen. Hij weet toch al wat er is gebeurd, of wat je wilt zeggen. Hij weet alles. Ook dat Petrus toch wel – nog steeds – van Hem houdt.

Punt 2 was de houding van Jezus. Ondanks de fouten die Petrus heeft gemaakt, straft de Heer hem niet af. Hij beschuldigt Petrus niet, maar Hij laat het ook niet lopen. Petrus krijgt de kans om tot driemaal toe zich positief uit te spreken. Jezus vertrouwt hem vervolgens een nieuwe opdracht toe!

Het gaat God om ons hart. In Zijn Rijk gaat het om relatie. Wat proeft Hij in mijn hart? En, als ik besef hoe Hij met Petrus om ging, wat mag ik dan in Zijn hart proeven?

Blessings,
Kortjakje

P.S.
Deze preek van de Christengemeente is na te luisteren of te bekijken via www.christengemeente.nl/preken.