Koffiepraat

Kortjakje is afgelopen zondag na afloop van de dienst meteen naar huis gegaan. Koffiedrinken in deze gemeente is riskant, zo heeft zij begrepen!

Serieuze vraag

Het schijnt een week geleden te hebben plaatsgevonden. Er was een mevrouw die tijdens het koffiedrinken opeens een serieuze vraag wilde stellen aan de mensen met wie zij stond te praten. En ze zei: “Hebben jullie de heilige Geest ontvangen?” Toen haar gesprekspartners zich wat aarzelend achter hun theekopje of koffie probeerden te verschuilen, kwam er nog een vervolgvraag: “En, zijn jullie wel goed gedoopt?”

De spreker zei erbij dat het best kon zijn dat dit alleen in zijn verbeelding had plaatsgevonden. Maar toch, wat een bijzondere vragen!

Pinksteren

Nu was het afgelopen zondag natuurlijk Pinksteren. En de spreker had zich nogal uitgeput in het lezen van het boek Handelingen. De eerste hoofdstukken daarvan staan bol van de heilige Geest. Niet alleen op de eerste christelijke Pinksterdag, maar bij herhaling worden mensen vervuld met de heilige Geest. En dat is daarna te merken ook. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Samaria, in Caesarea, in Damascus, in Efeze. Over die laatste stad lazen we wat er gebeurde toen Paulus daar kwam in Handelingen 19:1-7. Een unieke, nogal bijzondere geschiedenis. De spreker erkende dat ook wel, maar hij had een bepaald patroon ontdekt in ál die bijzondere geschiedenissen: je wordt een christen door (1) bekering, (2) waterdoop en (3) doop in de Geest (of: het ontvangen van de Geest). De volgorde verschilt soms. Maar deze drie horen, als je Handelingen leest, bij elkaar. En aan het begin van het christenleven. Als mensen niet zijn gedoopt of de heilige Geest niet hebben ontvangen, komen de apostelen in actie om dat recht te zetten.

Leerlingen

Ben ik een leerling? Iemand die het nog niet allemaal onder de knie heeft? Deze vragen kwamen tijdens de preek op me af. Leerling is een ander woord voor discipel. Een leerling ontdekt soms dat er nog wat aan zijn/haar kennis of kunde ontbreekt. Er moet nog wel eens iets worden bijgespijkerd of aangevuld. Daarom was het, zoals de spreker opmerkte, ook opmerkelijk dat juist de discipelen nog een tijdje op de heilige Geest moesten wachten voordat zij over Jezus konden gaan vertellen. Je zou zeggen dat ze genoeg te vertellen moeten hebben gehad. Zij hadden drie jaar met Jezus opgetrokken. In die tijd hadden zij heel wat gehoord en ervaren. Dat kun je in de Evangeliën wel lezen. En ná Zijn verrijzenis had Jezus hen nog 40 dagen onderwijs gegeven. En toch was voor hen het ontvangen van de heilige Geest noodzakelijk om werkelijk Zijn getuigen te kunnen zijn! En we mogen steeds opnieuw gevuld worden met die kracht om te getuigen.

Ja, ik denk dat ik van die Geest ook nog wat (meer) nodig heb.

Koffie/thee bij opa

Na afloop van de dienst ben ik wel meteen naar huis gegaan. Stel je voor dat die mevrouw er weer zou zijn, met haar vrijpostige vragen! Maar toen kwam ik dus bij mijn opa op bezoek. En die vroeg of we  daar misschien juist een beetje aan moeten wennen, dat we elkaar op onze overtuigingen en ervaringen met de Heer kunnen bevragen. Van elkaar leren enzo. O, zo had ik er niet nog naar gekeken…

Blessings,
Kortjakje