Kerkganger

Is Kortjakje een kerkganger? Onder de preek begon zij het zich vertwijfeld af te vragen, want ‘elke zondag gaat zij naar de kerk’…

Eigen gang?

Ben jij een kerkganger? “Ja, dacht ik. Natuurlijk. Ik bezoek bijna alle samenkomsten.” Maar de spreker van zondag gaf er een voor mij nieuwe definitie van: ‘Een kerkganger is iemand die zondags naar de kerk en verder zijn eigen gang gaat’. Zo had ik nog niet eerder naar mezelf gekeken. Maar nu moest ik daar toch even over nadenken!

De spreker doelde vooral op mensen die ‘aanbidding’ prachtig vinden, maar niets doen aan ‘gerechtigheid’. Terwijl deze thema’s in de Bijbel hélemaal bij elkaar horen. Er staan in de Bijbel wel zo’n 2.000 teksten die over gerechtigheid gaan. (Ik heb ze niet nageteld, maar het zal waar zijn.) Over zorgdragen voor armen, voor weduwen en wezen. In Bijbelse tijden waren dit de mensen die het in financieel opzicht niet alleen konden redden.

Tieren en tokkelen, weg ermee!

God zei op enig moment tegen Zijn eigen volk: “Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen” (Amos 5:21-23).

Duidelijke taal, nietwaar? De reden was niet dat God niet van aanbiddingsmuziek houdt, maar dat er zo’n tegenstelling was met hoe het volk omging met de armen. Je kunt leuk staan te zingen, maar wat doe je door-de-week? Hoe ziet je uitgavenpatroon eruit?

Dikke Van Dale

God wil dat zijn mensen recht doen (Amos5:24). De spreker had het woordenboek van Van Dale erop nageslagen om ons te vertellen wat recht doen inhoudt: ‘ -zoals het moet zijn’. Eerlijk handelen, mensen die in armoede leven, helpen. Dat hoort bij mensen die Hem liefhebben en aanbidden. God houdt niet van poppenkast (wat jammer, ik heb Jan Klaassen altijd zo leuk gevonden!).

Maar als aanbidding en gerechtigheid samengaan, is er echtheid en léven in de geloofsgemeenschap. Dan gaat er iets van ons uit!

Blessings,
Kortjakje