Josafat

Deze week heeft Kortjakje weer netjes naar de ‘eigen’ preek geluisterd. De Christengemeente zond immers een (korte) dienst uit die vanaf zondagochtend 10 uur op YouTube te zien was. In haar wekelijkse blog bericht Kortjakje ons weer over háár bevindingen:

Gitaartje erbij – daar werd ik vrolijk van!

De boodschap die we dit keer via YouTube kregen voorgeschoteld, was opgeknipt in drie of vier stukjes met telkens een lied tussendoor. Dat is vást gedaan voor de mensen die een wat kortere spanningsboog hebben en dus niet zo lang achter elkaar kunnen zingen….

Op het scherm zagen we twee jonge mensen prachtig prachtige liederen zingen. Gitaartje erbij – daar werd ik vrolijk van!

Josafat

De preek ging over koning Josafat (2 Kronieken 20:1-22). Van hem kun je een aantal dingen leren. Zeker wanneer je in een crisissituatie beland bent. ‘God is bij JOU in de crisis’, luidde de titel van de preek. De spreker lichtte er vier lessen uit:

  1. Breng het probleem bij God – zoals Josafat deed. Hij organiseerde zelfs een nationale dag van vasten en gebed. En uit alle steden kwam men daarvoor bij elkaar.
  2. Erken je eigen zwakheid – hoe Josafat dit deed, kun je lezen in de verzen 6 t/m 12.
  3. Verwacht alles van de Heer – want zo lang je naar het probleem kijkt, lijkt dat zo groot. Maar als je naar God kijkt, zie je dat Hij groter is dan wat ook. Treffend vond ik – waar ook de spreker nadrukkelijk op wees – dat God niet het probleem even ‘weg toverde’. Er was nog steeds een beangstigende overmacht en daar moesten Josafat en zijn volk op af!
  4. Ga op weg met een loflied – zoals Josafat en zijn mensen deden. De zangers gingen zelfs voor het leger uit. En toen bleek dat God, zoals Hij had beloofd, de strijd voor hen streed. Wat een les. Zou ik zo’n zanger durven zijn?
Jehoshaphat

Toen ik mijn tante over deze preek vertelde, riep zij meteen verrukt uit: “Praise ye the Lord, His mercy endures for ever and ever!” In een niet te stuiten waterval van woorden sprak zij haar bewondering uit voor een zekere Don Fransisco. Blijkbaar een good old gospelzanger uit de VS. Die heeft ooit een lied gemaakt over king Jehoshaphat. En ik moet zeggen: het klinkt niet onaardig.

Blessings,
Kortjakje

P.S.
Wil je de dienst van zondag 29 maart terugzien, kijk dan op https://www.christengemeente.nl/preken/.