IND

Wat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met Kerst te maken? Dat vroeg Kortjakje zich even af toen de preek zondag begon.

Paulus over Kerst

Zelfs mijn opa moest lang nadenken toen ik hem vroeg of Paulus ook over Kerst heeft geschreven. In welke brief zou dat moeten zijn? De spreker van afgelopen zondag wist het wel meteen. Maar ik denk dat hij het thuis al wel had opgezocht, hoor. We lazen Galaten 4:4-11. En dat begint inderdaad als volgt: ‘Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw …’

Ingeburgerd?

Het ging in deze preek dus over het Kerst-[k]IND. Door Hem hebben wij een (verblijfs)status gekregen ‘van-heb-ik-jou-daar’! Vrije toegang in het Koninkrijk van God. En zouden we dan niet ook een beetje gastvrij zijn voor vluchtelingen die ook graag een status krijgen?

En – nog een andere vraag die de spreker opwierp – ben jij al een beetje ingeburgerd in dat Koninkrijk van God? Het Kerstkind opende de deur … doe je een beetje mee met God en de gewoonten die in Zijn rijk gangbaar zijn?

Meest pessimistische uitspraak aller tijden

Of leef je nog vrijwel het zelfde als vroeger? ‘Vroeger, toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u zich nu, terwijl u God hebt leren kennen – meer nog, door God gekend bent – opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan weer als slaaf wilt onderwerpen?’ (Gal.4:8-9).

Als dat zo is, gaat Paulus’ meest pessimistische uitspraak aller tijden op: “Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u zinloos zijn geweest.” (vs.11).

Denk daar maar ’s over na!

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje