Ijgenweis

Ja, hij zei het echt hoor: “mijn eigen weishijd is soms ijgenweis en schiet altijd tekort”. (Ik weet niet of ik het allemaal goed spel, dat kun je bij gesproken taal zo moeilijk controleren.) Maar, hoe dan ook, de spreker van zondag 18 april gaf blijk van een zekere mate van zelfkritisch vermogen.

Bijbelse wijsheid

In de Bijbel wordt meer dan 200 keer over wijsheid gesproken. Ik heb het niet nageteld, maar de spreker zal vast gelijk hebben. En van die 200 werden er heel wat genoemd in de preek. Tjonge, het was bijna niet bij te houden. Wat een wijsheid bevat de Bijbel!

Hoe kom ik eraan?

Wat ik vooral heb onthouden is het antwoord dat de spreker gaf op de vraag ‘Hoe kom je aan Bijbelse wijsheid?’. Hij noemde vier punten:

  1. Van de heilige Geest die je hebt ontvangen. Wees dus opmerkzaam op Zijn stem.
  2. Door toe te geven dat jouw wijsheid tekortschiet (Spreuken 3:7 HSV)
  3. Door met een open houding wijsheid te zoeken (Spreuken 4:7)
  4. Door eerbied te hebben voor de Heer (Spreuken 9:10 BGT).
Menselijke weishijd

Behalve Bijbelse wijsheid is er ook menselijke (wereldse) weishijd. Wat God daarvan vindt, lees je in 1 Korintiërs 3:19.

Lastig hoor. Hoe houd ik die ‘wijsheden’ uit elkaar? Nou, daar had de spreker ook een aanbeveling voor. Volgens Psalm 51:8 wil God ons wijsheid leren, diep in ons hart. In de persoonlijke, intieme omgang met God leren we van Hem de echte wijsheid.

Mijn tante zei na afloop: “We zijn weer aan het werk gezet, mensen.” En ze bedoelde het helemaal niet negatief, hoor. Doe er je voordeel mee!

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje