Hoor ik erbij?

Deze week klapt Kortjakje uit de school. Zij heeft ook een podium-taak!

Lezen uit Romeinen 12

We lazen wel drie Bijbelgedeelten op zondagochtend 13 december. Eén daarvan was Romeinen 8:4-8. Hier staat: ‘Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.’ (HSV)

Hoor ik erbij?

Paulus gaf geen uiteenzetting over wie er allemaal wel of niet bij horen, bij dat lichaam van Christus. Als je bij de Here Jezus hoort, dan hoor je bij Zijn gemeente. En de Bijbel noemt dat ‘het lichaam van Christus’. Ik vind dat best deftig klinken.

Wat?

Het lichaam van Christus bestaat uit allerlei mensen. Delen van het lichaam. Het werd dan ook een hele ‘anatomische les’, die preek. Compleet met plaatjes erbij en zo. Ik leerde dat je vooral moet doen wat bij je past. De één verschoont de luiers van de baby’s in de crèche, een ander schenkt koffie, en weer een ander staat op het podium. Wat dat laatste betreft: ik sta ook weleens op het podium! Nooit op zondag, maar zo eens in de zoveel tijd. Meestal op zaterdagochtend, om te stofzuigen. Goed hè.

Gaaf, die gaven!

En állemaal horen we erbij, zo zei de spreker. Is dat niet mooi? Aan ons allemaal is genade gegeven, gaven van God. Om sámen kerk te zijn. Om samen Hem groot te maken en te vertegenwoordigen in deze wereld. Nou, daar gá ik voor!

Beluister de preek of bekijk de hele dienst op Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje