Hoop doet leven

Kortjakje heeft weinig woorden dit keer. Maar des te meer beeld!

Hoop te midden van de puinhopen

We lazen een gedeelte uit de Romeinenbrief (8:18-25, HSV). In het gelezen gedeelte gaat het wel zes keer over hoop, zei de spreker. Paulus schrijft dat hij hoop heeft. Hoop op méér. En dat terwijl hij al beseft dat we kinderen van God zijn. Maar we hebben nog méér te verwachten.

De preek ging voor een belangrijk deel over de zinloosheid en vruchteloosheid van veel aardse dingen. De schepping is in barensnood. De mensen van de wereld én de gelovigen zuchten onder het juk van de vergankelijkheid.  Maar hoe groot de puinhopen ook zijn …  er is hoop!

De foto’s die bij deze preek hoorden, heb je misschien gemist. Want de beamer functioneerde niet tijdens deze dienst. Daarom zijn ze hierboven weergegeven.

Blessings,
Kortjakje