Hoeveel rechtvaardigen in jouw woonplaats?

Kortjakje is helemaal opgebeurd door maar één zinnetje in de preek: “Wat een gezag geeft God aan de rechtvaardige!”

Diskwalificeer jezelf niet

De spreker wist zondag goed duidelijk te maken dat God de mensen ziet en doorziet. En hoeveel belang Hij hecht aan rechtvaardigheid. De Here God is zélf Rechtvaardig, dat wist ik wel. En de Here Jezus is ook God, dus voor Hem geldt dat ook. Ook dat wist ik wel. Maar iedereen (!) die bij Hem hoort, wordt door Hem ook als ‘rechtvaardige’ beschouwd. Ja, dat wist ik ergens ook wel, maar als je dat zo in een preek eens op een rijtje gezet krijgt…

Hoe veel en hoe weinig

God kent gezag toe aan een rechtvaardige, zo liet de spreker zien. Uit de geschiedenis waarin Abraham met God spreekt over Sodom, blijkt wel dat God het belangrijk vindt als er rechtvaardige mensen zijn. Al zouden er in die grote stad maar tien rechtvaardigen zijn, dan zou God ter wille van hen die hele stad sparen. Een massa zondige, van God los geslagen mensen. Tegenover maar een klein aantal rechtvaardige mensen. Wat bijzonder. Als je dat doortrekt naar hier en nu. God weet precies hoeveel ‘rechtvaardigen’ er zijn in Sliedrecht of in Hardinxveld-Giessendam.

Door één Mens

En dan vragen wij ons natuurlijk af, of wij onszelf wel rechtvaardig kunnen noemen. Daarop had de spreker ook een antwoord. Antwoorden die je zelf in de Bijbel kunt lezen, bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 5:17-22, Romeinen 5:18 en Efeziërs 2:18-19 en 3:12. Wanneer wij – net als Abraham in vroeger tijd – bevriend zijn geraakt met God. Door zijn genade zijn wij die in Hem geloven door één Mens (Jezus de Messias) ‘rechtvaardigen’ geworden. Vrij om zomaar bij God over de drempel te stappen. Nou, dat moet ik deze week nog eens even op me laten inwerken!

Blessings
Kortjakje