Het werk van de Heilige Geest

Vandaag is Kortjakje erg kort van stof. En dat terwijl er op basis van de preek best mooie verhalen zouden zijn te vertellen over de gaven en de vrucht van de Geest. Mocht je afgelopen zondag bij de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen zijn geweest, dan heb je daar vast ook veel goeds gehoord. Maar de preek van je ‘thuisgemeente’ terugluisteren kan zeker geen kwaad!

Heb jij de heilige Geest ontvangen?

“Heb jij de heilige Geest ontvangen?” Dat je dit weet is een kenmerk van een christen, zei de spreker afgelopen zondag. Hij verwees hierbij naar iets dat Paulus meemaakte op een van zijn zendingsreizen. In Efeze trof hij mensen aan wie hij deze vraag stelde. Lees maar in Handelingen 19:1-5. Verder lazen we ook Efeze 2:11-22. Omdat ik voor deze blog niet zoveel tijd heb, houd ik het voor deze keer hierbij. Denk maar ’s na over die vraag. En als je er niet zo goed uitkomt, kan ik je aanbevelen de preek nog eens te bekijken.

Blessings,
Kortjakje