Het leven na Pinksteren / Test – Testify

Kortjakje had het er een week bij laten zitten, maar de trouwe lezers van haar prekenblog namen haar dit niet in dank af. Tjonge, wat is zij gespamd! Dus is zij toch maar even die preek gaan terugkijken, en krijgt de lezer vandaag een ‘dubbel-blog’, over twee preken tegelijk dus.

Fanmail

Ja, lieve mensen, na zóveel fanmail kan ik natuurlijk niet lui achterover blijven hangen. Ik heb de preek van 19 juni teruggekeken en zal daarop (hieronder) alsnog reflecteren, zoals dat zo mooi heet. Wel heb ik meteen de preek van zondag 26 juni meegepakt, zodat ik in één keer weer helemaal bij ben.

Het leven na Pinksteren

In de preek van 19 juni werd gesproken over wat Saulus overkwam in Handelingen 8:1-4 en Handelingen 9:1-31. De spreker legde ons de vraag voor waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Saulus dacht dat hij bezig was God te dienen, door de volgelingen van Jezus te vervolgen. En de Heer vroeg hem: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” Waarom ben je christen? Of waarom was je bijvoorbeeld niet op de bidstond voor de vervolgde christenen? Dat zijn een interessante vragen die ons tot nadenken stemmen; ook een teken van Gods betrokkenheid met ons leven!

Het tweede punt van de preek was me uit het hart gegrepen: Gods manier van handelen is vaak niet te volgen. Hij koos bijvoorbeeld de jongste zoon van Isaï tot koning voor Israël. En in de tijd van Saulus werden degenen die tot overgave aan Jezus waren gekomen, hevig vervolgd. Kun je dat begrijpen?

En later schrijft Paulus dat hij zijn leven ‘niet acht’. Dat hij zijn eigen leven van minder belang vindt dan het realiseren van God doelen. Vandaar het derde punt in deze preek: Zijn wij teveel op onszelf gericht?

Test – Testify

De preek van afgelopen zondag ging over de bekende geschiedenis van Abraham die zijn zoon Izak moet gaan offeren. Wat een test! Heeft hij echt alles over voor zijn God? De spreker verwoordde deze test als een door God gezonden beproeving: ‘Geloof je in Mij om wat Ik geef, of om Wie Ik ben?’ Hoe geloof jij? Nou, dat vond ik wel een confrontatie – een vraag die ertoe doet!

Misschien word jij op dit moment beproefd. Verwacht dan en zie uit naar Gods voorziening, … zoals Hij had voorzien in een ram in de struiken, dat Izaks plaats kon innemen. Kijk om je heen en zie uit naar Gods voorziening, dan zul je daarvan ook mogen getuigen!

Tussen ‘test’ en ‘testify’ ligt nog wel iets: ‘to obey’. Zonder gehoorzaamheid kunnen we God niet dienen. Niet dat we dat in eigen kracht kunnen doen. De Heer moet het doen in ons leven. Biedt Hem die gelegenheid, sta dat toe, luister en gehoorzaam aan Hem. Nou, dit vond ik wel weer een verfrissende manier om tegen deze geschiedenis uit Genesis 22 aan te kijken.

Blessings,
Kortjakje