Had ik maar

Als redactie hebben we aan Kortjakje gevraagd om in haar prekenblog ook nog weer ’s wat aandacht aan de preek te geven. De laatste tijd ging het wel erg vaak over haar eigen spirituele of juist nogal aardse oprispingen. Zowaar, ze heeft geluisterd!

Je leven over doen?

De spreker begon afgelopen zondag met een boek getiteld ‘The top 5 REGRETS of the dying’[1] (auteur Bronnie Ware). Ik vond het niet bepaald een opwekkend thema; terugkijken als je dood aanstaande lijkt. Maar ach, ik was er toch en wat moet je anders doen tijdens de preek dan naar de preek luisteren?

Waar hebben mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen zoal spijt van? Zij blijken in ieder geval niet meer zo geïnteresseerd te zijn in materiële zaken. Vaak noemen zij dingen als:

  1. Had ik maar meer moed gehad om mezelf te zijn.
  2. Waarom heb ik zo hard gewerkt en ben ik veel zingevingsvragen uit de weg gegaan?
  3. Had ik maar vaker mijn gevoelens van liefde en waardering geuit.
  4. Had ik maar wat meer trouw geweest in (oude) vriendschappen.
  5. Had ik maar wat meer ‘bij de dag’ geleefd en daar met dankbaarheid mijn geluk in gevonden.

Terugkijken

Toen kwam de onvermijdelijke vraag: hoe zou jíj terugkijken op je leven? En hoe zou je wíllen terugkijken op je leven? Om wat vat op te krijgen op dergelijke vragen, lazen we 2 Petrus 3. De aanwijzingen die de apostel Petrus hier geeft, werden in de preek in drie punten uitgelegd en samengevat:

I. Doordenk je leven en herinner je de woorden van God

Ga niet op je eigen gevoel of intuïtie af. Blijf zuiver in je inzichten. Die vind je in de Bijbel. Wat er ook in je leven mag gebeuren, breng je steeds weer Gods woorden te binnen.

II. Dan weet je in ieder geval:

a) deze wereld heeft een einde en Jezus komt terug op de dag van het oordeel

b) we weten niet wanneer

Houd er rekening mee dat je op een dag oog in oog met God zult staan. Petrus moedigt zijn lezers aan ‘smetteloos, onberispelijk en in vrede’ te leven. Wees op je hoede, blijf standvastig. Bekeer je. Laat je niet meeslepen door allerlei nepnieuws en onbetrouwbare informatie.

III. Gods geduld geeft jou de ruimte om te voorkomen dat je aan het einde zegt: ‘Had ik maar…’

God geeft ons de tijd om onze fouten nog recht te zetten, dingen nog met andere mensen in orde te maken, woorden ter herroepen of juist eindelijk eens te spreken. Je mag leven ‘voor Gods aangezicht’!

Ik zal mij dit keer eens van mijn (volgens sommige mensen: eigenzinnige) commentaar onthouden. De bedoeling van een preek is immers vooral dat je er voor jezelf in ontdekt wat Gods woord voor jou is. Daarom citeer ik met grote instemming de slotopmerking van de spreker: Doe er vandaag iets mee!

Blessings,
Kortjakje

[1] Onder de titel ‘Als ik het leven over mocht doen’ in het Nederlands uitgegeven door A.W. Bruna Uitgevers. Prijs € 20,99 (e-book: € 9,99). Volgens de New York Times: ‘hartverscheurend’. Bestel het bij Rinnah, dan steun je je lokale christelijke boekhandel!