Groei

Mijn tante had kortgeleden een ontmoeting met een oude vriendin uit haar middelbare schooltijd. “Ik herkende je meteen; je bent nog niets veranderd hoor”, had die vriendin gezegd. En inmiddels heb ik mijn tante dit al tig keer horen herhalen. En trots dat ze dan kijkt!

Groei

De spreker van afgelopen zondag hield ons iets anders voor. Het is juist belangrijk dat een christen niet hetzelfde blijft, maar dat hij/zij groeit! Hij haalde daarbij Paulus aan, die de Korintiërs verwijt dat zij nog onveranderd zijn. En hoe Paulus dit ook bedoeld mag hebben, het is een feit dat we in de Bijbel, vooral in de brieven, vaak worden opgeroepen te groeien in ons geloof, in het doen van goede daden, enzovoort.

Groeien

Vanuit Matteüs 17:24-18:1 noemde de spreker een drietal lessen over groei:

  1. Wij moeten toegeven dat we lang niet alle antwoorden weten. Groeien betekent: vragen blijven stellen.
  2. Geestelijke groei betekent dat je aan de Heer gehoorzaamt, ook als dat moeilijk voor je is.
  3. Wees voorzichtig met macht en maak je niet afhankelijk van complimenten en eer van mensen. Het is belangrijk te groeien in het elkaar onderdanig zijn. In het Koninkrijk van God draait het altijd om de Koning: Jezus. Dus niet om jouw ideeën of jouw persoontje.
Groei in de genade en kennis van Jezus

Tot slot van de preek werd 2 Petrus 3:18 uit de HSV geciteerd: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Als ik genoeg moed verzameld heb, zal ik het met mijn tante nog eens hebben over verandering en groei…

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje