Gods kracht ervaren

Voor Kortjakje stond het altijd wel vast. Gods kracht ervaren, dat wil zij wel. Dat wil toch iedere christen?

Bidden om kracht

“Bid jij wel eens om kracht?”, vroeg de spreker zondag. Ja, natuurlijk doe ik dat. Als het hard waait en ik tegenwind heb. Als ik moe ben, maar vroeg mijn bed uit moet om mijn zaterdagbaantje te gaan doen. Als ik opzie tegen een moeilijk gesprek.

En er kwam nog een vraag achteraan: “Zou je ervoor openstaan dat God jou, als weg naar die kracht, éérst uitermate zwak maakt?” Wacht even hoor, dit moet ik nóg eens horen. Zwakheid als weg naar kracht? Eerst zelf zwak worden, opdat Gods kracht in mij kan komen? Ja, dat bedoelde de spreker. En hij had daarvoor Paulus al naar voren geschoven als voorbeeld. Paulus had enorme last van ‘een doorn in zijn vlees’. Wat het precies was, wordt in de Bijbel niet duidelijk, maar hij zou er graag van af gekomen zijn. Daarom had Paulus ook gebeden. Maar dat gebed werd dus niet verhoord.

Ziek, zwak, misselijk?

In de Bijbel kom je allerlei moeilijke situaties tegen. Zieke mensen. Mensen die tegenslagen te verduren krijgen. Zwakke mensen, die als het erop aankomt niet kunnen waarmaken wat zij beloofd hadden. En ook in ons eigen leven geldt wat de spreker zei: “Zwakheden zijn er talloos”. (Je zult maar altijd ziek zijn behalve op zondag, bijvoorbeeld.)

Gods kracht

En dan zegt God dat Zijn kracht het best tot z’n recht komt als wij mensen zwak zijn! Dat is bijzonder. Vind je niet? “Juist de zwakheden zijn de deur naar kracht”, zei de spreker hierover. Wat vind je daarvan? Ik vond het wel een bemoediging, om het in goed evangelisch jargon te zeggen. Bij God zijn de dingen soms precies omgekeerd als in de wereld om ons heen.

Staan

De preek zat vol ‘eyeopeners’. Heel goed om nog eens terug te kijken. Zeker als je denkt dat jij een krachtpatser bent. Of als je juist denkt dat jij niks voorstelt omdat je een zwakkeling bent.

Voor degenen die zich zwak voelen, had de spreker nog wel een dringend advies: “Wees krachtig in de genade van Christus Jezus (2 Timoteüs 2:1). Wees dáárin krachtig. Ga erin staan. Strek je knikkende knieën en hef je handen op!”

Blessings,
Kortjakje