Gods Koninkrijk

Kortjakje ziet verband tussen een nieuwe pauselijke encycliek  en de preek van afgelopen zondag.

Francicus in Assissi

In Assissi ondertekende de paus Franciscus op zondag 4 oktober Fratelli Tutti (dat betekent: ‘Wij zijn allen broeders en zusters’). Zo’n encycliek is, zeker in de rooms-katholieke wereld, een belangrijk document. Omdat mijn tante daar graag bij wilde zijn, heeft zij de preek in de christengemeente gemist. Maar niet getreurd: ik heb haar inmiddels het geluidsbestand helpen vinden. Dat staat niet op  ‘Mijn Christengemeente’, maar gewoon nog op de openbare website.

Zusterschap

Wat me is opgevallen is de overeenkomst tussen Fratelli Tutti en de preek. De paus roept op tot ‘broeder- en zusterschap’ op wereldniveau. Hij neemt waar dat de samenleving globaliseert. Dit maakt ons buren, maar dat maakt ons nog geen broeders. De globalisering maakt de machtigen nog sterker. Maar armere en zwakkere regio’s worden kwetsbaarder en afhankelijker. De paus roept op de kloof tussen arm en rijk kleiner te maken.

Gods Koninkrijk

In de preek ging het (ook) over ‘goed nieuws voor de armen’. Met die woorden uit Jesaja introduceerde Jezus zichzelf toen Hij aan zijn missie begon. Vandaar dat Hij later ook het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus vertelde. Als een oproep om rijkdom te delen. Na de preek neurieden we met de muziekgroep mee:

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
Alles wat we zingen –
Menen we het echt?

Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

(Refrein:) God gaat met ons mee
God gaat met ons mee

En aan het eind van de dienst kregen we de zegen van God mee; Hij gaat met ons mee!

Beluister de preek hier

Blessings,
Kortjakje