Gods bedoeling

Kortjakje kan soms behoorlijk sceptisch zijn. Gelukkig probeert zij dat voor ons vaak te verbergen. (Met wisselend succes.?) Maar door Bijbelteksten wil zij zich nog wel eens laten overtuigen. Bijvoorbeeld dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede (Romeinen 8:28).

Alles

Ook moeilijke dingen hebben bij God altijd een doel, zei de spreker zondag. Ook voor de corona-crisis gelooft hij dit. Mijn probleem is denk ik vooral dat ik die doelen van God vaak niet zie, of daarover twijfel. Toch zegt de Bijbel het ook, in Romeinen 8:28. En ik denk dat dit niet de enige tekst is waaruit je Gods goede bedoelingen kunt afleiden.

Zintuigen

De spreker zei dat God ons in elk geval wil laten groeien. Dat wij ‘sterker’ worden. En vervolgens ging hij kriskras door de Bijbel, om te laten zien dat God ons geestelijke zintuigen heeft gegeven. En dat het de bedoeling is dat die verder ontwikkelen. Daarover ging dus de preek: de oefening van onze geestelijke zintuigen!

Zien, horen, ruiken, proeven, voelen

Met je geestelijke ogen en oren zie en hoor je meer, en ándere dingen, dan met je natuurlijke ogen en oren. Vooral als het gaat om inzicht in Wie Jezus is en wie wij als christenen zijn. Daarom is het zo belangrijk om die geestelijke zintuigen echt te gebruiken. Je kunt hierover lezen in Hebreeën 2:7-9. Andere Bijbelse voorbeelden vind je bij Petrus die naar Jezus moet blijven kijken als hij over het water loopt, en ook in Openbaring 3:18, 2 Korintiërs 4:17-18 en Hebreeën 11:1. Het mooiste voorbeeld dat werd genoemd vind ik dat van Simeon. Deze hoogbejaarde priester ontmoet Jozef en Maria als zij het kindje Jezus in de tempel brengen om er te offeren. Hij nam het kindje Jezus in zijn armen en zei: “nu heb ik zelf de Redder gezien”. Ja, daar moest Simeon wel geestelijke ogen voor hebben!

Niet toevallig (?)

Niet toevallig – denk ik – staat er over Simeon ook dat hij trouw was aan God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De heilige Geest was in Simeon. Misschien helpt het ons ook om verwachting van God te hebben en zijn Geest in ons. Dan komen onze geestelijke ogen tot ontwikkeling. Denk ik, hoor. De spreker ging verder met nog veel meer leerzame kost, maar die mag je zelf beluisteren of terugkijken.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje