Gift

Kortjakje heeft op school moeite met Nederlands en met Duits en nog meer met Frans. Vandaar dat ze best nieuwsgierig was naar de preek van deze week.

Talenwonder

Ik ben niet bepaald een talenwonder. Mijn cijferlijst getuigt ervan. “Ja meisje, je moet er wel wat voor dóen”, krijg ik dan te horen. Grammatica, zinsontleding, woordjes leren, … bah!

Vandaar dat ik mijn oren spitste bij het onderwerp van de preek van afgelopen zondag. Eindelijk een taal die je wél komt aanvliegen. Een talenwonder!

Klanktaal

De preek ging zondag over klanktaal, tongentaal, vreemde klanken, allerlei talen, talen van de Geest … Hoe je het ook maar zeggen wilt. En dit is dan nog het Nederlands. De spreker noemde ook nog een Griekse term: ‘glossolalie’ (letterlijk: ‘tong’ en ‘spreken’). En een Engelse term: ‘different kinds of languages’. Ik vond het best even lastig om al deze talige taal te volgen. En dan voegde de spreker er nog aan toe dat het bij klanktaal meestal niet om een bestaande aardse taal gaat, maar om een hemelse taal of misschien engelentaal. Je begrijpt, beste lezer, dat ik hartgrondig verlangde naar een wonder; een talenwonder.

Drie basispunten

Wat ik dan – even tussendoor – weer wél goed kon volgen, was dat je in 1 Korinte 1:5b-7 volgens de spreker “drie basispunten van een gezonde gemeente” kunt herkennen:

  1. Het getuigenis over Christus is er verankerd
  2. Het ontbreekt er aan geen enkele gave van de Geest
  3. De gelovigen zien met verwachting uit naar de (terug)komst van Jezus

Gift

Maar de kern van de boodschap lag bij de gave van de Geest die (in de NBV) klanktaal wordt genoemd. Een gave die misschien wel voor álle gelovigen gereed ligt, als een vrije gift van onze God! Het is een gave die jou als gelovige persoonlijk opbouwt. Als er geen vertaling bij is – dat is overigens ook een gave van de Geest – moet je deze gave niet hardop in de samenkomst gebruiken. Maar als je voor iemand bidt kun je ook stil in jezelf in die vreemde klanken bidden. Klanktaal geeft je een diepe verbinding met God, zo gaf de spreker aan.

Ontvangen

Hoe kun je die gift van God ontvangen? De spreker zei dat er geen trucje of stappenplan voor is. Wél bemoedigde hij ons met verwijzing naar Lucas 11:13, waar Jezus zegt: “Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!” (Het uitroepteken hoort bij de Bijbeltekst!)

Dus mag ik – ook al ben ik van mezelf geen talenwonder – bidden om de vervulling met de heilige Geest, om de gave(n) van de Geest die God voor mij heeft klaarliggen, en om een talenwonder: de gave van klanktaal.

Blessings,
Kortjakje