Geen veroordeling

Alweer een oordeelspreek? Jawel, echt waar. Kortjakje blijft wel zitten met een pittige opdracht.

Geen veroordeling

Er zijn mensen die graag de zonden aanwijzen bij andere mensen. Zo ook een groepje schriftgeleerden en Farizeeën, die bij Jezus komen met een vrouw die overspel had gepleegd. Wat zegt Jezus daarvan? Drie dingen. In de eerste plaats mag degene die zonder zonden is, beginnen met het uitvoeren van het oordeel. Iedereen druipt af. In de tweede plaats zegt Hij: ook Ik veroordeel u niet. En in de derde plaats: zondig vanaf nu niet meer.

De spreker noemde ook een mooie belofte die in Romeinen 8:1 staat: ‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.’

Belofte en opdracht

Dat is een mooie belofte. Nu denk je misschien dat we er makkelijk afkomen. Maar de spreker deed een dringend appel op de luisteraars! Een opdracht:

Zondig niet meer!

Steel niet meer, lieg niet meer (uit een brief van Paulus). Etc. etc.

Ik zal toch nog eens goed nadenken over wat dat betekent: ‘in Christus Jezus zijn’. Want daar hangen deze pittige opdrachten wel mee samen, lijkt me.

Beluister de preek of bekijk de hele dienst op Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje