Extra lang

Twee preken in één blog. Kortjakje heeft dit vaker gedaan, maar als redactie zijn wij daar niet zo blij mee. Wát een lang verhaal! Omdat het toch wel de moeite waard is, hebben we besloten het geheel toch maar te plaatsen. Tip: vind je het te lang, knip het dan zelf even in tweeën. En drink er gerust iets lekkers bij, met een handje pepernoten bijvoorbeeld.

Dopen, leren en doorgeven

Zondag 27 november was een dag om niet gauw te vergeten. Drie mensen gingen koppie onder in het doopwater. En daaraan voorafgaand was er een preek om niet alleen voor dat moment maar voor altijd Jezus te volgen. We lazen uit de brief van Paulus aan de gelovigen in Colosse. De spreker was er zo enthousiast over, dat mijn tante en ik die brief thuis helemaal hebben doorgelezen. Dat lijkt heel wat, maar zo lang is die brief nu ook weer niet. Maar boeiend wel! De spreker zei dat de christelijke gemeente in dat stadje Colosse niet door Paulus was gesticht. Paulus was er zelfs nog nooit geweest. Maar de gemeente was waarschijnlijk ontstaan doordat er onder Paulus’ gehoor eerder, in Efeze, een zekere Epafras was geweest. En die was tot geloof gekomen en had het evangelie naar Colosse gebracht. Ja, die mensen in Colosse hadden heel wat aan die Epafras te danken. Mijn tante zei onder het bijbellezen tegen me: “Misschien moeten wij ook eens wat meer over ons geloof vertellen. Ook als we op vakantie zijn ofzo. Je weet nooit wat ervan komt.” En zo is dat. Hoe ‘fit’ ben jij eigenlijk als gelovige? Ben je ervoor klaar om net als Epafras andere mensen enthousiast te maken voor Jezus?

Levenslang leven

In Colosse was dus een groepje christenen ontstaan. Een gemeente. En – het is of de duvel ermee speelt (ja, misschien wel letterlijk) – er komt in de christelijke gemeente altijd wel iets binnen dat de eenheid of de toewijding probeert te verzieken. Zo waren er in Colosse mensen gekomen die twijfel hadden gezaaid over belangrijke elementen van het geloof (zie hoofdstuk 2, vooral de verzen 4, 8, 16 en 18). Paulus wijst erop dat het in het christenleven vooral draait om leven in eenheid met Jezus. Alleen dan zul je het als christen na je doop volhouden. Dat ‘leven in eenheid met Jezus’ is een relatie met een Persoon: Jezus. Wandel met Hem zoals je Hem ook hebt aangenomen: in geloof. De nauwe band met Jezus komt in de Colossenzenbrief tot uitdrukking in vier begrippen (2:6-7 in de NBG-vertaling van 1951):

  • geworteld
  • opgebouwd wordend
  • bevestigd wordend
  • overvloeiende in dankzegging

Nou, dat lijkt mij een mooi handvat voor wat persoonlijke meditatie! En natuurlijk kun je daarbij ook de preek nog terugkijken/-luisteren.

Gods stem verstaan

De preek van 4 december was weer heel anders. (“Wat mooi is dat hè”, zegt mijn opa altijd, “dat veelkleurige sprekerspalet in de christengemeente”.) Op een heel persoonlijke manier mochten we leren groeien in het verstaan van Gods stem. Wat ik er vooral van heb opgepikt is dat het heel belangrijk is om vooral bescheiden en eerlijk te zijn, ook naar jezelf toe. En mijn tante zou veel kunnen hebben aan het advies om het gebed een samen-spraak te laten zijn. Ja, als ik even uit de school mag klappen: mijn tante is nogal graag aan het woord. Maar Gods stem verstaan, kan alleen maar als je in je gebed Hem ook gelegenheid geeft aan het woord te komen.

Verandering

We lazen bij deze preek uit 2 Korinthe 12:1-13. Het ging vooral om het stukje waarin Paulus schrijft dat hij van God te horen had gekregen dat Gods genade genoeg voor hem was. Na drie keer bidden of God ‘een doorn in zijn vlees’ wilden wegnemen, kon hij daarmee beter stoppen. Paulus heeft hiernaar geluisterd. En in zijn zwakheid werd Paulus voor God een heel krachtig persoon. Het aanvaarden van Gods spreken, had hem veranderd!

Hoe

Hoe kun je Gods stem leren verstaan? De spreker noemde vier dingen:

  • Neem een kwetsbare, eerlijke houding aan en laat een gezonde twijfel aan jezelf toe
  • Vraag God om te spreken, maar ‘dwing’ Hem niet; Hij bepaalt of en wanneer Hij spreekt
  • Ga in gesprek met God en check of je Hem goed hebt begrepen
  • Handel ernaar en dank Hem ervoor

Ook dit lijkt me stof genoeg om een week (of een maand, of een jaar, of een leven lang) over te mediteren. Succes daarmee!

Blessings,
Kortjakje