Everything?

Het leek wel een Bijbelstudie, zei mijn  tante zondag na afloop van de preek. Ik weet eigenlijk niet of zij het positief of negatief bedoelde. Zelf zat ik meer in mijn maag met de vraag of God werkelijk zo veeleisend is dat Hij ons helemaal wil….

Alles

‘What if I gave everything?’ zongen de Casting Crowns afgelopen zondag. Wil God ons helemaal? Bij die gedachte word ik altijd een beetje (erg) onzeker. Toch leek de boodschap van Maleachi enig vertrouwen te geven, dat dit geen stap in het donker is. ‘Ik heb jullie lief’, zegt God tegen zijn volk Israël. En, als ik het allemaal goed heb begrepen, ook tegen mij.

Bijbelstudie

Was het een Bijbelstudie? Ja tante, daar zit wel iets in. In elk geval begon de zangleider al met Bijbellezen uit Maleachi. En in de preek was het ook best veel Maleachi wat er voorbij kwam.

De spreker zei dat Gods woorden ‘Ik heb jullie lief’ (Mal.1:2) eigenlijk een soort motto voor het hele Bijbelboek zijn. En tja, daarna volgen wel de nodige vermaningen. Soms in vrij strakke taal. God wond er geen doekjes om!

Maar Hij sprak … vanuit Liefde. En Zijn doel was ook die Liefde te tonen en wederliefde te genereren. Misschien moet ik Gods houding niet zozeer zien als ‘veel-eisend’, maar wil Hij vooral ‘veel-gevend’ zijn?

Beluister de preek.

Blessings,
Kortjakje