Er is geen God … / De Nachtwacht

“Er is geen God”. Echt iets voor Kortjakje om daarmee te komen. Ze vond de aanleiding in de preek van 23 februari, waarop zij hieronder terugblikt …

Er is geen God…

Hier moest ik onder de laatste preek steeds aan denken. De preek ging over de ‘grote lijnen’ van de Bijbel. De spreker noemde er een stuk of zeven. Wat me hierbij in positieve zin opviel is dat hij na Schepping en Zondeval óók benoemde dat God ‘iets’ met Israël begonnen is. Dit laatste wordt soms vergeten, terwijl toch dit volk op een wonderlijke manier door God Zelf is gestart. Ook speelt het gros van de Bijbelse gebeurtenissen zich in Israël af. Alle of bijna alle Bijbelschrijvers waren Joodse mensen, en … de Mens Jezus was een Jood. Tóch wordt soms een beknopt geloofsschema gepresenteerd, waarin wel de schepping en de zondeval worden genoemd, maar men dan meteen overstapt op de komst van Jezus, de Redder van de wereld. En als je nou maar in Hém gelooft, komt alles goed. Ik zal niet zeggen dat dit laatste niet waar is, maar er wordt dan wel een hele hoop vergeten!

Maar ik weid uit. Ik wilde het hebben over het feit dat in Psalm 14:1 staat: “Er is geen God”. Van NBG’51 tot NBV, en van HSV tot BGT … ál deze vertalingen zeggen hier letterlijk het zelfde. Maar er gaat een zinnetje aan vooraf. En dan blijkt dat het de dwaas is die zo denkt.

De Nachtwacht

Het gaat mij niet alleen om dit voorbeeldje, dat veel mensen wel kennen. De spreker benadrukte dat het gevaarlijk is als we Gods Woord selectief lezen. We moeten geen stokpaardjes berijden (bereiden is wat anders …, maar dan krijg je weer problemen met de paardenliefhebbers ?). Tijdens de preek werd dit op de beamer treffend geïllustreerd met een wat onduidelijke afbeelding. Wat was dit in vredesnaam? Het kon van alles voorstellen. Maar pas bij het vertonen van het geheel, werd duidelijk dat het een detail was uit het bekende schilderij ‘De Nachtwacht’. Zo lang je het grote geheel niet overziet, zou je met zo’n detail op de loop kunnen gaan. Dat onderstreept het belang van Bijbelstudie, waarbij je erop let dat je niet in de details verzand. “Wie overzicht bewaart, kan koers houden”, zou mijn opa zeggen. Laten wij, als volgelingen van de Here Jezus, koers houden!

De preek je terugluisteren kan op www.christengemeente.nl/preken/.

Blessings,
Kortjakje