Elia, ook maar een mens

Daar kon Kortjakje wel wat mee! Die wonderprofeet Elia was óók maar gewoon een mens. Een mens als wij. En als gewone mensen staan we in contact met een God van kracht!

Bid-les van Jacobus

De spreker wilde zondagochtend over het gebed spreken. In de Bijbel staan veel gebeden, maar om het een beetje overzichtelijk te houden (en niet de hele dag in de kerk te zitten) werd de preek toegespitst op de les die Jacobus in zijn brief schrijft. We lazen Jacobus 5:13-18.

Bid-les van Elia

Jacobus had het ook niet allemaal van zichzelf (wie wel in deze wereld?) en verwijst in zijn brief naar het voorbeeld van de profeet Elia. De geschiedenis die Jacobus bedoelt staat in 1 Koningen 17:1 en 18:1, 41 e.v. De Here God had het land Israël gestraft met een lange periode waarin er geen regen viel. Koning Achab en koningin Izebel waren boos op God en op Elia, die deze droogte namens God had aangekondigd. Het was een straf op afgoderij. De spreker vroeg of er bij ons -hedendaagse luisteraars- soms ook sprake kan zijn van ‘afgoderij’. Zijn er in je leven gebieden waar God het niet voor het zeggen heeft? Laat God Heer zijn over je financiën, je relaties, etc.

Uit Jacobus blijkt dat Elia om deze droogte gebeden had. Drieënhalf jaar duurde die droogte. En toen bad Elia opnieuw en het begon weer te regenen.

Een mens als wij – wij zijn mensen als Elia

De spreker attendeerde ons erop dat Elia een heel belangrijke profeet was. En toch, … Jacobus wijst er  op dat hij niettemin een mens was zoals wij. Met angsten en tekortkomingen. Toch fijn, dat ook die in de Bijbel staan. Wij hoeven niet bang te zijn dat we voor God niets voorstellen. We mogen bidden zoals Elia deed. En in Christus hebben wij daar als Gods kinderen ook ‘recht’ op. Daar denk ik nog even over na… 

Blessings,
Kortjakje