Een wonder

Ja, dat vergt een Pinksterwonder: Irritante mede-gelovigen liefhebben…

De Bijbel

De voorganger las afgelopen zondag eerst de beginverzen uit Handelingen 2. Dat gaat over wat de heilige Geest deed op Eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Daarna lazen we samen Kolossenzen 1:3-11. Het was wel de moeite waard om dit bijbelgedeelte even op te zoeken, want we gingen er in de preek intensief doorheen.

Overzicht

Wat houdt Pinksteren in? Hoe zou jij dit vertellen aan je ongelovige buurmeisje?

Ehm … even nadenken, hoor. Zou ik dit kunnen uitleggen aan iemand die weinig of niets van God weet? Wat zou ik zeggen?

“Gods Geest werkt in ons”, zei de spreker. Dit was de titel van de preek. En ik kreeg de indruk dat het ook nog klopte. Gods Geest werkt in ons – Gods Geest werkt in mij! Is dat niet een wonder op zich?

Kort benoemde de spreker wat hoofdlijnen van het werk van Gods Geest. De heilige Geest past het werk van de Here Jezus toe in ons leven. Op de beamer kwamen hele overzichten te staan van vrucht(en) en gaven. Ik zal het even proberen samen te vatten:

  1. Hij werkt bij je bekering en wedergeboorte
  2. Hij laat ‘vruchten’ in je groeien (zie Galaten 5:22)
  3. Hij geeft ‘gaven’ (zie o.a. Romeinen 12 en 1 Korinthe 12)

De preek ging vervolgens over twee principes. Je kunt ook zeggen: twee hoofdlijnen uit het werk dat Gods Geest doet, op basis van het gelezen gedeelte uit Kolossenzen:

Liefhebben

In vs. 4 staat dat de gelovigen in Kolosse alle heiligen liefhebben. (Ff tussen haakjes: als Paulus het over ‘heiligen’ heeft, bedoelt hij meestal de gelovige mensen.) De spreker zei dat dit betekent dat we ook de niet zo aardige heiligen (moeten) liefhebben. En hij zei zelfs dat hij wel eens irritante heiligen tegenkomt. Dat zal vást niet in onze gemeente zijn. Denk je ook niet? Maar – hoe dan ook – óók die irritante heiligen moet je liefhebben. Dit klinkt wel erg lastig. En ook dat woordje ‘moeten’ staat jou misschien niet aan. Eerlijk gezegd herinner ik me niet of de spreker dit eigenlijk wel heeft gebruikt. Maar hij gaf wel aan dat de liefde door de heilige Geest in de gelovigen wordt ‘opgewekt’. Dat maakt verschil. We weten dat God liefde is. Dus is het logisch dat hij die liefde ook aan ons wil geven, zodat wij als christenen Hem goed kunnen vertegenwoordigen in deze wereld. Na Jezus’ hemelvaart, gaf Hij de Geest aan de gelovigen, zodat wij in de wereld kunnen laten zien wie Jezus, wie God is!

De spreker biechtte ook op dat hij soms iets naars zou willen zeggen. Maar het is Gods Geest die dan zegt: “Ho, niet doen!” De Geest kan je weerhouden van verkeerde woorden en daden. Als je maar luistert. Hou je mond, als je geen liefde in jezelf bemerkt. Bid om Gods Geest, om zíjn liefde, voordat je spreekt of handelt. Daar komt het eerste principe op neer.

God kennen

Het tweede principe was óók erg interessant. Gods Geest helpt je om God te kennen (Kolossenzen 1:9-10). Hoe ‘onvolkomen’ ons kennen hier op aarde ook nog kan zijn. Maar mijn blog wordt te lang. Dus daar moet je zelf nog maar eens naar luisteren.

Blessings,
Kortjakje