Één van tweeën

Gods wet overpeinzen. Dat leek Kortjakje zo moeilijk niet. Maar dag en nacht?!

Bij welke categorie hoor ik?

De spreker begon afgelopen zondag zijn preek met het lezen van Psalm 1 en de vraag: bij welke categorie hoor jij? Bij de ‘rechtvaardigen’ of bij de ‘goddelozen’? De rechtvaardige heeft plezier in de wet, de thora van God. Al bij Mozes wordt gezegd dat dit Gods onderwijzingen ‘ten leven’ zijn. God heeft er alleen maar goede bedoelingen mee. En wat doen wij, wat doe ik daarmee?

Grondwater

Het is in deze tijd wel actueel om het over grondwater te hebben. In de psalm wordt een boom genoemd die daaraan geen gebrek heeft. Dit is een beeld van de rechtvaardige mens die zich voedt en laaft aan het levende water. Aan God zelf! Alweer een confronterende vraag: Wat slurpen wij gedurende de hele dag op? Uit welke bronnen drinken jij en ik?

Eten

Volgens mijn tante is de spreker van deze ochtend een ‘hooggeleerd’ persoon met een onnoemelijke hoeveelheid kennis van onder meer biologie, filosofie en theologie. Daarom vond ik het des te prettiger, dat hij benadrukte dat het bij het ‘overpeinzen van Gods wet’ niet gaat om het vergaren van kennis. “Studeren kan niet iedereen even goed”, zei hij. “Maar eten kunnen we allemaal.” Hiermee wilde de spreker aangeven dat het niet in de eerste plaats gaat om theoretische kennis, maar om het daadwerkelijk tot je laten doordringen van Gods woord. Je moet er dus wel mee bezig zijn (‘tot je nemen’), maar je hoeft hier echt geen geleerde voor te zijn. Net zoals je geen deskundige van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft te zijn, om brood te eten.

Eet smakelijk!

Blessings
Kortjakje